Endringer og forsinkelser

Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer. Søk på datoen du skal reise, eller sjekk reiseplanleggeren. Du finner informasjon om tog og andre selskapers linjer i reiseplanleggeren vår.

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren

Mer enn 20 minutter forsinket? Se reisegarantien vår

{{timeText}}
Linje
Avviksmelding
31
Forsinket ca. 10 minutter
16.38 23.01.2022
17.40 23.01.2022
79
Forsinket ca. 5-10 minutter
16.32 23.01.2022
17.44 23.01.2022
Testkjøring
09.22 23.01.2022
23.47 23.01.2022
120, 125E, 3073
Holdeplass midlertidig flyttet
17.29 18.01.2022
23.59 15.04.2022
34, 54
Omkjøring
21.00 17.01.2022
05.00 28.01.2022
66, 31
Sporendring
17.09 17.01.2022
Inntil videre
1
Kø og lang ventetid på Midtstuen T.
15.30 21.01.2022
22.00 23.01.2022
100, 110, 110E, 115E, 120, 125E, 130, 130N, 140, 140N, 140E, 145, 150, 150E, 160, 160E, 201, 202, 203, 204, 205, 210A, 210B, 211, 212, 213, 214, 215A, 215B, 216, 217, 220, 230, 235, 240, 240N, 245, 250N, 250E, 250, 251, 255E, 256, 260, 260E, 261, 265E, 265, 270, 275, 280, 281, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 300E, 310, 315, 316, 320, 321, 326, 330, 335, 340, 341, 345, 350, 360, 365, 366, 367, 368, 370A, 370B, 375, 380, 381, 385, 390, 390E, 395, 396, 397, 400, 400E, 405, 410, 413, 420, 425, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 460, 461, 463, 465, 470E, 470, 471, 477, 478, 479, 480, 480E, 485, 490E, 490, 500N, 500, 505E, 505, 506, 507, 510, 511, 515, 516, 517, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 540N, 540, 540E, 545, 550, 551, 560, 560N, 561, 565, 565E, 570, 575, 576, 580, 585, 1132, 1171, 1331, 1332, 1333, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1533, 1571, 1572, 1631, 1632, 1671, 1672, 2015, 2018, 2032, 2033, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 2072, 2073, 2074, 2076, 2079, 2081, 2082, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2171, 2172, 2174, 2175, 2176, 2177, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2639, 2640, 2641, 2642, 2671, 2673, 2731, 2732, 2733, 2734, 2871, 2873, 2931, 2932, 2933, 3071, 3073, 3131, 3172, 3175, 3331, 3333, 3334, 3335, 3371, 3374, 3431, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3538, 3571, 3574, 3575, 3633, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3643, 3644, 3652, 3657, 3658, 3659, 3674, 3676, , 3682, 3684, 3686, 3731, 3734, 3735, 3737, 3740, 3742, 3743, 3771, 3772, 3773, 3780, 3833, 3834, 3837, 3838, 3839, 3871, 3872, 3874, 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 11N, 12N, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 30N, 31, 31E, 32N, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 45, 46, 48, 51, 54, 56B, 56, 58, 60, 61B, 61A, 62, 63, 63N, 64A, 64B, 65, 66, 67, 68, 69, 69B, 70, 70N, 71A, 71B, 72C, 73, 74, 75A, 75B, 75C, 76, 77, 77B, 77X, 77C, 78A, 78B, 79, 80E, 81, 81N, 83, 83N, 84E, 85, 87, 93, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, B10, B20, B1, B11
Bruk munnbind. Vis hensyn, benytt alle sitteplassene og stå spredt. Følg nasjonale og lokale smittevernråd.
17.38 24.11.2021
10.11 31.01.2022
34
Holdeplass flyttet.
00.00 17.01.2022
23.59 31.03.2022
3771
Omkjøring via Statsrådvegen
11.49 23.11.2021
17.00 28.02.2022
34
Holdeplassen flyttet
00.00 10.01.2022
23.59 31.03.2022
13, 19
Redusert hastighet
16.11 06.02.2021
Inntil videre
46
Omkjøring
04.00 26.04.2021
Inntil videre
76
Holdeplassen er flyttet
00.00 07.01.2022
23.59 01.04.2022
34
Holdeplassen er midlertidig nedlagt
04.00 25.10.2021
23.59 31.01.2022
70N, 71A, 71B
Holdeplass er flyttet
00.00 06.01.2022
23.59 04.03.2022
B1
Anløper fra Lindøysund
04.00 20.09.2021
23.59 31.01.2022
70, 79
Lille Langerud er midlertidig nedlagt
00.00 04.01.2022
23.59 28.02.2022
68, 100
Stoppet er flyttet
00.00 01.01.2022
23.59 31.12.2022
2N, 3N, 4N, 70, 70N
Busstoppet er flyttet.
05.30 13.12.2021
Inntil videre
40
Holdeplassen er flyttet.
04.00 08.10.2021
Inntil videre
Holdeplassen er flyttet
04.00 04.10.2021
23.59 31.12.2022
71A, 70N
Holdeplassen er flyttet.
12.00 08.10.2021
Inntil videre
B20, B21
Fra 27. september: Midlertidig flytting av brygge på Aker brygge
06.00 22.09.2021
23.59 31.05.2022
315
Holdeplassen er flyttet
05.00 27.08.2021
23.59 01.06.2022
1
Frognerseteren stasjon
20.40 16.08.2020
Inntil videre
23, 24
Holdeplass Sinsenveien østgående er flyttet
04.00 12.05.2021
23.59 12.05.2023