Endringer og forsinkelser

Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer. Søk på datoen du skal reise, eller sjekk reiseplanleggeren. Du finner informasjon om tog og andre selskapers linjer i reiseplanleggeren vår.

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren

Mer enn 20 minutter forsinket? Se reisegarantien vår

{{timeText}}
Linje
Avviksmelding
23
Avgangen er forsinket
22.35 21.01.2021
23.22 21.01.2021
11, 19, 18, 17, 13, 12
Ruteendringer fra 25. januar
04.00 21.01.2021
23.59 31.01.2021
Stoppested Nakkholmen er flyttet
10.40 20.01.2021
23.59 21.01.2021
Fjellstaddalen og Nystuen betjenes ikke
05.00 30.12.2020
00.00 01.01.9999
3874, 400E, 400, 405, 410, 2871, 3431, 3571, 3833
Ruteendringer i Gjerdrum fra 17. januar
04.00 15.01.2021
23.59 24.01.2021
34, 54
Stoppestedet Jakob kirke er flyttet
09.32 21.10.2020
19.00 12.03.2021
B1
Båt B1: Fare for avvik
04.00 12.01.2021
23.59 09.02.2021
70, 70N
Buss 70/70N: Stopper ikke på Ryen grunnet anleggsarbeid
10.00 04.11.2020
02.00 26.01.2021
86
Svartskog: Holdeplassen er flyttet
15.50 06.01.2021
00.00 01.01.9999
120, 110, 110E
Stoppestedet Finstadsletta er flyttet
14.08 13.01.2021
15.08 01.07.2021
83
Holdeplass Mastemyr hotell er flyttet fra 11. januar.
06.00 04.01.2021
02.00 26.05.2021
Holdeplass Lienga i Trollåsveien er flyttet
04.00 11.01.2021
02.00 26.05.2021
1
Frognerseteren stasjon
20.40 16.08.2020
23.59 31.12.2040
Buss for bane mellom Tøyen og Brynseng i kveld etter kl. 21
18.00 21.01.2021
23.59 21.01.2021
1, 4, 3, 2, 95
Buss for bane mellom Tøyen og Brynseng på kveldstid
06.00 17.01.2021
02.00 22.01.2021
23, 260E, 40, 24
Anleggsarbeider på Gaustad
04.00 18.01.2021
02.00 01.02.2021
20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 31E, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 45, 46, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64A, 64B, 65, 66, 67, 68, 69, 69B, 70, 71A, 71B, 72C, 73, 74, 75A, 75B, 75C, 76, 77, 77B, 77C, 77X, 78A, 78B, 79, 80E, 81, 82E, 83, 84E, 85, 86, 87, 100, 110, 110E, 120, 130, 140, 140E, 150, 150E, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 230, 235, 240, 245, 250, 250E, 251, 256, 260, 260E, 261, 265, 270, 275, 280, 281, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 300E, 310, 315, 316, 320, 321, 326, 330, 335, 340, 341, 345, 350, 360, 365, 366, 367, 368, 375, 380, 381, 385, 390, 390E, 395, 396, 397, 400, 400E, 405, 410, 413, 420, 425, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 460, 461, 463, 465, 470, 471, 477, 478, 479, 480, 480E, 485, 490, 490E, 500, 505, 505E, 506, 507, 510, 511, 515, 516, 517, 520, 521, 523, 524, 525, 527, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 540, 545, 550, 551, 560, 561, 565, 565E, 570, 575, 576, 215A, 215B, 11N, 115E, 125E, 12N, 130N, 140N, 18N, 240N, 250N, 255E, 265E, 32N, 370A, 370B, 470E, 4N, 500N, 540N, 560N, 56B, 5N, 61A, 61B, 63N, 70N, 81N, 83N, 2015, 2018, 2032, 2033, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 2072, 2073, 2074, 2076, 2079, 2081, 2082, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2639, 2640, 2642, 2671, 2673, 2731, 2732, 2734, 2733, 2871, 2873, 2931, 2932, 2933, 3071, 3073, 3131, 3172, 3175, 3331, 3333, 3334, 3335, 3371, 3372, 3373, 3374, 3431, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3538, 3542, 3571, 3574, 3575, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3643, 3644, 3652, 3657, 3658, 3659, 3674, 3676, 3677, 3682, 3684, 3686, 3731, 3734, 3735, 3737, 3740, 3742, 3743, 3771, 3772, 3773, 3780, 3833, 3834, 3837, 3838, 3839, 3871, 3872, 3874, 526, 540E, 160, 19, B10, B20
Bruk munnbind
04.30 20.09.2020
Inntil videre
3374
Endret Kjøremønster. Kjører direkte mellom Dalskrysset og Skedsmokorset i begge retninger.
16.28 06.01.2021
23.59 19.02.2021
260E, 40, 24, 23
Gaustad holdeplass er flyttet
04.00 11.01.2021
23.59 29.01.2021
Buss 85B: Linjen ble nedlagt den 20. desember
06.00 07.12.2020
23.59 31.01.2021
Veiarbeid i Bekkestutunnelen.
12.28 03.06.2020
05.30 17.02.2021
FB5
FB5 er innstilt inntil videre grunnet korona-restriksjoner.
13.09 17.11.2020
Inntil videre
37
Buss 37 retning Helsfyr: Omkjøring mellom Nordahl Bruns gate og Stortorvet.
04.00 19.10.2020
Inntil videre
11N og 12N Stopper ikke på Grefsenveien..
19.01 07.12.2019
Inntil videre
203, 240, 240N
Stoppestedet Emma Hjorths vei er flyttet.
02.00 23.09.2019
Inntil videre