Endringer og forsinkelser

Få oversikt over endringer og forsinkelser. Lurer du på om det er noen planlagte avvik på linjen din, kan du søke frem i tid. Du får også informasjon om endringer i reiseplanleggeren.  

Husk reisegarantien! Du kan ha rett til å få dekket drosjeutgifter dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket. Drosjeregningen dekkes med inntil 550 kroner.

Se når du har rett på drosjerefusjon

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren

{{timeText}}
Linje
Avviksmelding
411
Forsinket
11:27 21.01.2017
12:00 21.01.2017
20, 37, 54, N20, N54
Omkjøring Sagene – Torshov/Bjølsen retn. øst
12:30 19.01.2016
04:59 30.01.2017
18, 19
Jomfrubråten betjenes ikke f.o.m. 8. januar
18:00 05.01.2017
Inntil videre
17
Stoppestedet Lakkegata skole benyttes ikke
09:47 12.01.2017
10:47 07.02.2017
235
Endret kjøremønster og nye holdeplasser
14:21 31.12.2016
Inntil videre
500, 500E
Stoppestedet Drøbak brygge er flyttet
13:45 06.01.2017
Inntil videre
Stoppestedet Lørenskog sentrum (i Skårersletta) er flyttet
16:30 04.01.2017
Inntil videre
T15
Forhåndsbestilling av transport fra enkelte holdeplasser
18:44 12.01.2016
Inntil videre
30
Stoppestedet Heimdalsgata benyttes ikke inntil videre
06:48 19.12.2016
23:59 31.01.2017
Ensjø T: Stengt atkomst ved Rolf Hofmoes gate
12:12 21.10.2016
23:59 28.02.2017
R41
Tog Bergen–Oslo S: Buss for tog fra Hønefoss kl. 21.07 til Sandvika
21:50 21.01.2017
07:45 22.01.2017
R11
Buss for tog mellom Tønsberg og Oslo S
21:50 21.01.2017
07:45 22.01.2017
R10, L12, L13
Buss for tog mellom Drammen og Asker
21:50 21.01.2017
07:45 22.01.2017
31, 31E
Stoppestedet Lakkegata skole benyttes ikke
05:00 26.09.2016
Inntil videre
45, N12
Stoppestedet Amagerveien er flyttet
05:30 07.12.2016
Inntil videre
60
Omkjøring
04:00 21.08.2016
Inntil videre
831, 838
Feil i reiseplanleggeren
09:19 24.06.2016
Inntil videre
3780
Stopper ikke på Tunneltoppen og Sundbrua
09:22 23.11.2016
Inntil videre
Stoppestedet Nycoveien (retning Nydalen) benyttes ikke
05:30 01.12.2016
Inntil videre
61B
Omkjøring via Bølerskogen og Utmarkveien
06:00 09.11.2016
Inntil videre
Stoppestedet Ljabru mot Grorud/sentrum er flyttet
05:30 31.10.2016
Inntil videre
B1
Nakholmen brygge benyttes ikke
00:01 15.10.2016
Inntil videre
31, 301, 302, 309, 321, 31E
Stoppestedet Sofienberg (buss) er flyttet
00:30 19.09.2016
Inntil videre
800, 800
Buss 800 Hov-Fall-Hasvoldseter/Trev-Gjøvik
11:32 01.09.2016
Inntil videre
210, 210
Buss 210 Lillehammer- Baklia - Svingvoll
11:27 01.09.2016
Inntil videre
269, 269
Buss 269 Lillehammer-Lismarka-Åsmarka-Moelv
12:09 01.09.2016
Inntil videre
212, 212
Buss 212 Lillehammer-Øverbygda-Svingvoll
11:28 01.09.2016
Inntil videre
201, 201
Buss 201 Lillehammer-Saksumdal-Forset
11:25 01.09.2016
Inntil videre
550
Stoppestedet Nordby skole er flyttet
05:30 30.05.2016
Inntil videre
532
Buss 532: Bestillingslinje
14:04 12.01.2016
Inntil videre
551
Buss 551: Bestillingslinje
09:26 04.05.2016
Inntil videre
3771, 3773
Skolebuss 3771 og 3773: Omkjøring – Sundbykrysset, Sundbyvegen
13:36 26.02.2016
Inntil videre
TP
Torp-Ekspressen: Gjelder alle avganger
18:37 12.01.2016
Inntil videre
3172
Skolebuss 3172: kun avstigning på Olavsgaard kl 07:51
08:27 24.08.2015
Inntil videre