Endringer og forsinkelser

Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer. Søk på datoen du skal reise, eller sjekk reiseplanleggeren. Du finner informasjon om tog og andre selskapers linjer i reiseplanleggeren vår.

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren

Mer enn 20 minutter forsinket? Se reisegarantien vår

{{timeText}}
Linje
Avviksmelding
66
Stopper ikke på Stjerneblokkveien
05.00 15.06.2019
02.00 29.08.2019
51
Stopper ikke på Kirkeby, Maridalen kirke, Velhuset, Hauger, Turterfaret, Brodin, Sandermosveien, Granum og Øvre Vaggestein
12.59 15.08.2019
19.00 26.08.2019
Stopper ikke på Røer gård og Sørby
12.04 21.06.2019
Inntil videre
1N, 18N, 11N
Stopper ikke ved Tinghuset og Stortorvet
23.59 09.08.2019
06.00 18.08.2019
Rulletrappene er ute av drift
12.58 14.08.2019
Inntil videre
Stoppestedet Tollboden i retning vest er flyttet
05.00 14.06.2019
Inntil videre
4
Kjører kun mellom Majorstuen og Vestli
05.00 03.08.2019
02.00 19.08.2019
36E
Stopper ikke lenger på Oslo bussterminal
21.57 26.07.2019
Inntil videre
35
Stopper ikke på Kontraskjæret
12.00 13.08.2019
23.59 18.08.2019
34, 36E, 37, 70, 74, 80E, 81, 83, 86, 2N, 11N, 18N, 3N, 4N, 81N, 83N
Ruteendring i Oslo 19. august
10.44 09.08.2019
02.00 19.08.2019
60
Omkjøring via Ensjø
10.15 06.06.2019
Inntil videre
12N
Stopper ikke på Elisenberg, Lille Frogner allé og Niels Juels gate
12.56 06.06.2019
Inntil videre
95
Buss for T-bane mellom Brynseng og Tøyen
05.00 03.08.2019
02.00 19.08.2019
3
Kjører ikke mellom Tøyen og Brynseng
05.00 03.08.2019
02.00 19.08.2019
2
Kjører ikke mellom Tøyen og Brynseng
05.00 03.08.2019
02.00 19.08.2019
23, 24
Stoppestedet Brynseng T retning vest er flyttet
15.06 07.08.2019
23.59 18.08.2019
203, 240, 240N
Stoppestedet Bjørnegård i retning Sandvika er flyttet
05.00 05.08.2019
Inntil videre
202, 245
Stoppestedet Bjørnegård i retning Sandvika er flyttet
05.00 05.08.2019
Inntil videre
550, 500, 505, 400, 400E, 150, 265E
Plattformendringer på Oslo bussterminal
05.00 27.07.2019
Inntil videre
Buss 68 kjører fra plattform B, 76 kjører fra plattform C
12.28 16.07.2019
Inntil videre
216, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 290X, 217, 211, 214, 212, 213, 201, 202, 203, 204, 205
Nye traseer og kjøretider
06.00 05.08.2019
23.00 04.10.2019
60
Holdeplassen til linje 60 er flyttet 200 meter til Tøyenbekken.
04.00 04.07.2019
Inntil videre
37
Stopper ikke på Tøyengata og Politihuset
19.40 05.06.2019
Inntil videre
87
Stoppestedet Høgåsveien er flyttet
04.30 27.06.2019
Inntil videre
296
Stoppestedet Rortunet er flyttet
11.33 05.06.2019
Inntil videre
360, 366, 370A, 370B, 2173, 2177, 2631, 2633, 2634, 2635, 2642, 2671, Unknown, 2673, 3677
Bussterminalen på Sørumsand midlertidig stengt
10.00 06.06.2019
Inntil videre
Stoppestedet Benveien er flyttet
10.23 06.06.2019
Inntil videre
Inngang/utgang Rolf Hofmos gate er stengt
11.46 06.06.2019
Inntil videre
285, 250N
Omkjøring
11.47 06.06.2019
23.58 04.10.2019
290
Omkjøring
12.17 06.06.2019
23.58 04.10.2019
Endring for buss på stoppested Nycoveien
12.38 06.06.2019
Inntil videre
Ullevål stadion har endret adkomst til plattform retning vest
12.41 06.06.2019
Inntil videre
Stoppestedet Doktor Smiths vei er flyttet 50 meter bakover
12.43 06.06.2019
Inntil videre
Stopper ikke på Blindern vgs. retning Majorstuen
12.45 06.06.2019
Inntil videre
Stoppested Lambertseter senter (i Langbølgen) er flyttet
12.47 06.06.2019
Inntil videre
Stopper ikke på Fjellfotvegen
12.48 06.06.2019
Inntil videre
Buss 56 og 56B stopper ikke her
12.58 06.06.2019
Inntil videre