Endringer og forsinkelser

Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer. Søk på datoen du skal reise, eller sjekk reiseplanleggeren. Du finner informasjon om tog og andre selskapers linjer i reiseplanleggeren vår.

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren

Mer enn 20 minutter forsinket? Se reisegarantien vår

{{timeText}}
Linje
Avviksmelding
4, 5
Forsinkelser
16.09 21.04.2021
18.30 21.04.2021
5
Forsinket ca. 15-20 minutter
16.04 21.04.2021
17.35 21.04.2021
34, 54, 490E, 470E, 480E, 480, 79
Forsinkelser
15.49 21.04.2021
18.00 21.04.2021
11, 12, 18
Sandaker senter er flyttet
00.01 13.04.2021
23.59 25.04.2021
20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 31E, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 45, 46, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64A, 64B, 65, 66, 67, 68, 69, 69B, 70, 71A, 71B, 72C, 73, 74, 75A, 75B, 75C, 76, 77, 77B, 77C, 77X, 78A, 78B, 79, 80E, , 81, 82E, 83, 84E, 85, 86, 87, 100, 110, 110E, 120, 130, 140, 140E, 150, 150E, 201, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 230, 235, 240, 245, 250, 250E, 251, 256, 260, 260E, 261, 265, 270, 275, 280, 281, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 300E, 310, 315, 316, 320, 321, 326, 330, 335, 340, 341, 345, 350, 360, 365, 366, 367, 368, 375, 380, 381, 385, 390, 390E, 395, 396, 397, 400, 400E, 405, 410, 413, 420, 425, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 460, 461, 463, 465, 470, 471, 477, 478, 479, 480, 480E, 485, 490, 490E, 500, 505, 505E, 506, 507, 510, 511, 515, 516, 517, 520, 521, 521X, 523, 524, 525, 527, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 540, 545, 550, 551, 560, 561, 565, 565E, 570, 575, 576, 215A, 215B, 11N, 115E, 125E, 12N, 130N, 140N, 18N, 1N, 2N, 240N, 250N, 255E, 265E, 30N, 32N, 370A, 370B, 470E, 4N, 500N, 540N, 560N, 56B, 5N, 61A, 61B, 63N, 70N, 81N, 83N, 2015, 2018, 2032, 2033, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 2072, 2073, 2074, 2076, 2079, 2081, 2082, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2639, 2640, 2642, 2671, 2673, 2731, 2732, 2734, 2733, 2871, 2873, 2931, 2932, 2933, 3071, 3073, 3131, 3172, 3175, 3331, 3333, 3334, 3335, 3371, 3372, 3373, 3374, 3431, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3538, 3542, 3571, 3574, 3575, 3633, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3643, 3644, 3652, 3657, 3658, 3659, 3674, 3676, 3677, 3682, 3684, 3686, 3731, 3734, 3735, 3737, 3740, 3742, 3743, 3771, 3772, 3773, 3780, 3833, 3834, 3837, 3838, 3839, 3871, 3872, 3874, 526, 540E, 160, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, B10, B20, B1, B11, B2, B3, B4
Bruk munnbind
04.30 20.09.2020
Inntil videre
23, 24, 40, 260E
Stopper ikke på Risbakken
04.00 08.03.2021
23.59 30.04.2021
23, 24, 28, 260E
Anleggsarbeider på Radiumhospitalet
22.00 02.02.2021
06.00 30.04.2021
11N, 12N
Ny omkjøring fra 13. april
00.01 13.04.2021
23.59 31.12.2021
4N, 75C, 79
Holdeplassen er flyttet
04.00 12.02.2021
Inntil videre
34, 54
Stoppestedet Jakob kirke retning sentrum er flyttet
09.32 21.10.2020
20.00 23.04.2021
40
Holdeplass Hoff er flyttet
04.00 06.04.2021
23.59 01.07.2021
310, 330, 3175, 2871
Stopper ikke på Fjerdingby skole
23.59 25.03.2021
Inntil videre
Båt B1 betjener ikke Lindøya øst
06.00 06.04.2021
23.59 20.06.2021
86
Buss 86: Innstilt strekning
04.00 22.03.2021
23.59 30.06.2021
120, 110, 110E
Stoppestedet Finstadsletta er flyttet
14.08 13.01.2021
23.59 30.06.2021
Stoppested Nakkholmen er flyttet
06.00 22.03.2021
23.59 20.06.2021
Stopper ikke på Svensenga
04.00 01.02.2021
23.59 23.04.2021
13, 19
Redusert hastighet
10.36 12.02.2021
02.00 01.01.2022
FB5
FB5 er innstilt inntil videre grunnet korona-restriksjoner.
13.09 17.11.2020
Inntil videre
203, 240, 240N
Stoppestedet Emma Hjorths vei er flyttet
02.00 23.09.2019
Inntil videre
1
Frognerseteren stasjon
20.40 16.08.2020
Inntil videre
Fjellstaddalen og Nystuen betjenes ikke
05.00 30.12.2020
Inntil videre
83
Holdeplass Mastemyr hotell er flyttet fra 11. januar.
06.00 04.01.2021
02.00 26.05.2021
Holdeplass Lienga i Trollåsveien er flyttet
04.00 11.01.2021
02.00 26.05.2021