Endringer og forsinkelser

Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer. Søk på datoen du skal reise, eller sjekk reiseplanleggeren. Du finner informasjon om tog og andre selskapers linjer i reiseplanleggeren vår.

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren

Mer enn 20 minutter forsinket? Se reisegarantien vår

{{timeText}}
Linje
Avviksmelding
395, 397
Omkjøring
00.00 30.04.2021
23.59 28.05.2021
310, 330, 3175, 2871
Stopper ikke på Fjerdingby skole
23.59 25.03.2021
Inntil videre
120, 110, 110E
Stoppestedet Finstadsletta er flyttet
14.08 13.01.2021
23.59 30.06.2021
13, 19
Redusert hastighet
10.36 12.02.2021
02.00 01.01.2022
FB5
FB5 er innstilt inntil videre grunnet korona-restriksjoner.
13.09 17.11.2020
Inntil videre
Grorud T: Plattformendringer
00.01 09.05.2021
23.59 13.05.2021
5, 4, 3, 2, 1
13. - 16. mai: Stengt for T-banen mellom Majorstuen og Stortinget
04.00 06.05.2021
02.00 17.05.2021
100
Omkjøring
04.00 30.04.2021
23.59 01.12.2022
78B, 3N
Stoppestedet Østensjø skole er flyttet
07.00 02.05.2021
19.00 04.06.2021
Stopper ikke på Svensenga
04.00 01.02.2021
19.00 31.05.2021
3175, 3172, 2871, 340
Omkjøring
04.00 30.04.2021
23.59 01.12.2022
Lørenskog sentrum er flyttet
04.00 27.04.2021
23.59 30.09.2021
46
Omkjøring fra 26. april
04.00 26.04.2021
Inntil videre
400E
Omkjøring mellom Furuset skole og Ask terminal
05.00 30.12.2020
Inntil videre
400
Innstilt mellom Ask terminal og Asmyr
05.00 30.12.2020
Inntil videre
203, 240, 240N
Stoppestedet Emma Hjorths vei er flyttet
02.00 23.09.2019
Inntil videre
20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 31E, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 45, 46, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64A, 64B, 65, 66, 67, 68, 69, 69B, 70, 71A, 71B, 72C, 73, 74, 75A, 75B, 75C, 76, 77, 77B, 77C, 77X, 78A, 78B, 79, 80E, 80X, 81, 82E, 83, 84E, 85, 86, 87, 100, 110, 110E, 120, 130, 140, 140E, 150, 150E, 201, 202, 203, 204, 205, , 211, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 230, 235, 240, 245, 250, 250E, 251, 256, 260, 260E, 261, 265, 270, 275, 280, 281, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 300E, 310, 315, 316, 320, 321, 326, 330, 335, 340, 341, 345, 350, 360, 365, 366, 367, 368, 375, 380, 381, 385, 390, 390E, 395, 396, 397, 400, 400E, 405, 410, 413, 420, 425, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 460, 461, 463, 465, 470, 471, 477, 478, 479, 480, 480E, 485, 490, 490E, 500, 505, 505E, 506, 507, 510, 511, 515, 516, 517, 520, 521, 521X, 523, 524, 525, 527, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 540, 545, 550, 551, 560, 561, 565, 565E, 570, 575, 576, 215A, 215B, 11N, 115E, 125E, 12N, 130N, 140N, 18N, 1N, 2N, 240N, 250N, 255E, 265E, 30N, 32N, 370A, 370B, 470E, 4N, 500N, 540N, 560N, 56B, 5N, 61A, 61B, 63N, 70N, 81N, 83N, 2015, 2018, 2032, 2033, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 2072, 2073, 2074, 2076, 2079, 2081, 2082, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2639, 2640, 2642, 2671, 2673, 2731, 2732, 2734, 2733, 2871, 2873, 2931, 2932, 2933, 3071, 3073, 3131, 3172, 3175, 3331, 3333, 3334, 3335, 3371, 3372, 3373, 3374, 3431, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3538, 3542, 3571, 3574, 3575, 3633, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3643, 3644, 3652, 3657, 3658, 3659, 3674, 3676, 3677, 3682, 3684, 3686, 3731, 3734, 3735, 3737, 3740, 3742, 3743, 3771, 3772, 3773, 3780, 3833, 3834, 3837, 3838, 3839, 3871, 3872, 3874, 526, 540E, 160, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, B10, B20, B1, B11, B2, B3, B4
Bruk munnbind
04.30 20.09.2020
Inntil videre
11N, 12N
Ny omkjøring fra 13. april
00.01 13.04.2021
23.59 31.12.2021
4N, 75C, 79
Holdeplassen er flyttet
04.00 12.02.2021
Inntil videre
40
Holdeplass Hoff er flyttet
04.00 06.04.2021
23.59 01.07.2021
Båt B1 betjener ikke Lindøya øst
06.00 06.04.2021
23.59 20.06.2021
86
Buss 86: Innstilt strekning
04.00 22.03.2021
23.59 30.06.2021
Stoppested Nakkholmen er flyttet
06.00 22.03.2021
23.59 20.06.2021
1
Frognerseteren stasjon
20.40 16.08.2020
Inntil videre
Fjellstaddalen og Nystuen betjenes ikke
05.00 30.12.2020
Inntil videre
83
Holdeplass Mastemyr hotell er flyttet fra 11. januar.
06.00 04.01.2021
02.00 26.05.2021
Holdeplass Lienga i Trollåsveien er flyttet
04.00 11.01.2021
02.00 26.05.2021