Endringer og forsinkelser

Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer. Søk på datoen du skal reise, eller sjekk reiseplanleggeren. Du finner informasjon om tog og andre selskapers linjer i reiseplanleggeren vår.

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren

Mer enn 20 minutter forsinket? Se reisegarantien vår

{{timeText}}
Linje
Avviksmelding
1N
Buss 1N: Omkjøring mellom Holbergs plass/Frydenlund og Majorstuen
06.00 26.09.2020
23.59 01.11.2020
2N
Buss 2N: Omkjøring mellom Holbergs plass/Frydenlund og Majorstuen
06.00 26.09.2020
23.59 01.11.2020
12N
Buss 12N: Benytter buss 20 sine holdeplasser på Majorstuen
06.00 26.09.2020
23.59 01.11.2020
11N
Buss 11N: Omkjøring mellom Holbergs plass/Frydenlund og Majorstuen
06.00 26.09.2020
23.59 01.11.2020
Stoppestedet Hvile retning Oslo er flyttet
04.00 07.10.2020
02.00 24.11.2020
70, 70N
Buss 70/70N: Stopper ikke på Ryen fra 28. september til og med 4. november
06.00 17.09.2020
02.00 05.11.2020
70, 70N
Buss 70/70N: Kjører via Bjørvika inntil videre
06.00 19.09.2020
02.00 30.11.2020
Buss 18N/70/70N: Oslo bussterminal betjenes ikke av disse linjene fra 26. september og inntil videre.
06.00 19.09.2020
02.00 30.11.2020
Buss 18N/70/70N: Munkegata betjenes ikke av disse linjene fra 26. september og inntil videre.
06.00 19.09.2020
02.00 30.11.2020
Buss 18N/70/70N: St. Halvards plass betjenes ikke av disse linjene fra 26. september og inntil videre.
06.00 19.09.2020
02.00 30.11.2020
18N
Buss 18N: Kjører via Bjørvika mellom Jernbanetorget og Lodalen inntil videre
06.00 19.09.2020
02.00 30.11.2020
21
Buss 21: Omkjøring i perioden 30. oktober kl. 20:00 til 2. november kl. 06:00
20.00 30.10.2020
06.00 02.11.2020
28
Stopper ikke på Majorstuen J
07.32 29.10.2020
12.30 03.11.2020
20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 31E, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 45, 46, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64A, 64B, 65, 66, 67, 68, 69, 69B, 70, 71A, 71B, 72C, 73, 74, 75A, 75B, 75C, 76, 77, 77B, 77C, 77X, 78A, 78B, 79, 80E, 81, 82E, 83, 84E, 85, 86, 87, 100, 110, 110E, 120, 130, 140, 140E, 150, 150E, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 230, 235, 240, 245, 250, 250E, 251, 256, 260, 260E, 261, 265, 270, 275, 280, 281, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 300E, 310, 315, 316, 320, 321, 326, 330, 335, 340, 341, 345, 350, 360, 365, 366, 367, 368, 375, 380, 381, 385, 390, 390E, 395, 396, 397, 400, 400E, 405, 410, 413, 420, 425, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 460, 461, 463, 465, 470, 471, 477, 478, 479, 480, 480E, 485, 490, 490E, 500, 505, 505E, 506, 507, 510, 511, 515, 516, 517, 520, 521, 521X, 523, 524, 525, 527, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 540, 545, 550, 551, 560, 561, 565, 565E, 570, 575, 576, 215A, 215B, 11N, 115E, 125E, 12N, 130N, 140N, 18N, 240N, 250N, 255E, 265E, 32N, 370A, 370B, 470E, 4N, 500N, 540N, 560N, 56B, 5N, 61A, 61B, 63N, 70N, 81N, 83N, 2015, 2018, 2032, 2033, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 2072, 2073, 2074, 2076, 2079, 2081, 2082, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2642, 2671, 2673, 2731, 2732, 2734, 2733, 2871, 2873, 2931, 2932, 2933, 3071, 3073, 3131, 3132, 3172, 3175, 3331, 3333, 3334, 3335, 3371, 3372, 3373, 3374, 3431, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3538, 3542, 3571, 3574, 3575, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3643, 3644, 3652, 3657, 3658, 3659, 3674, 3676, 3677, 3682, 3684, 3686, 3731, 3734, 3735, 3737, 3740, 3742, 3743, 3771, 3772, 3773, 3778, 3780, 3781, 3783, 3833, 3834, 3837, 3838, 3839, 3871, 3872, 3874, 526, 540E, 160, 19, B10, B20
Bruk munnbind
04.30 20.09.2020
Inntil videre
17, 18
Trikk 17 og 18: Innstilt mellom Bislett og Welhavens gate i perioden 2. - 23. november
04.00 26.10.2020
02.00 24.11.2020
Stengt for trikk til og fra Dalsbergstien 2. - 23. november
04.00 26.10.2020
02.00 24.11.2020
Redusert kapasitet ombord
07.00 30.05.2020
19.21 01.01.2021
375
Ruteendring fra 2. juni
13.00 26.05.2020
23.59 31.12.2020
Majorstuen T-bane: Trappen ned fra Slemdalsveien til plattform 2 er stengt
04.00 28.10.2020
23.59 25.11.2020
203, 240, 240N
Forsinkelser
07.00 26.10.2020
19.00 21.11.2020
Stoppestedet Prestenga er flyttet 25 meter bakover.
00.48 22.10.2020
23.59 31.12.2020
545, 540, 540N, 540E
Forsinkelser
23.50 21.10.2020
23.59 24.12.2020
34, 54
Stoppestedet Jakob kirke er flyttet
09.32 21.10.2020
19.00 06.11.2020
Holdeplassen Njåls vei retning Oslo oppgraderes
08.58 21.10.2020
23.59 11.11.2020
Holdeplassen Rasta senter retning Oslo oppgraderes
08.58 21.10.2020
23.59 11.11.2020
Buss 46: Ankomstplattform på Majorstuen er flyttet
04.00 20.10.2020
02.00 24.12.2020
56
Buss 56 retning Solemskogen stopper ved fortauet
13.13 19.10.2020
Inntil videre
34, 54
Stoppestedet Møllerveien retning sentrum er midertidig flyttet
04.00 26.10.2020
02.00 07.11.2020
202, 245
Stoppestedet Bjørnegård i retning Sandvika er flyttet
05.00 05.08.2019
Inntil videre
203, 240, 240N
Stoppestedet Bjørnegård i retning Sandvika er flyttet.
05.00 05.08.2019
Inntil videre
Stoppestedet Himstadplassen er flyttet
07.00 17.09.2020
21.00 13.11.2020
B1
Maks 100 passasjerer på B1, B2, B3 og B4
09.05 13.03.2020
Inntil videre
37
Buss 37 retning Helsfyr: Omkjøring mellom Nordahl Bruns gate og Stortorvet
04.00 19.10.2020
Inntil videre
240, 240N, 245
Buss 240, 240N og 245: Omkjøring fra 5. oktober.
06.00 03.10.2020
03.00 02.11.2020
240
Forsinkelser
08.25 13.10.2020
00.00 01.01.9999
300
Ruteendring fra 2. juni
13.00 26.05.2020
23.59 31.12.2020
150, 160, 250, 300, 380, 390, 400, 500, 505, 550
Oslo bussterminal: Stengt bygg på kveldstid
10.13 02.10.2020
Inntil videre
3374
Endret kjøremønster. Kjører direkte mellom Dalskrysset og Skedsmokorset i begge retninger
15.34 11.09.2020
23.59 30.11.2020
341, 365, 400
Stoppestedet Skedsmokorset er flyttet
04.00 07.09.2020
02.00 08.11.2020
490E
Ruteendring fra 2. juni
13.00 26.05.2020
23.59 31.12.2020
340, 360, 400E
Stoppestedet Skedsmokorset er flyttet
04.00 07.09.2020
02.00 08.11.2020
240
Buss 240: Holdeplasser kan bli flyttet på kort varsel
14.26 04.08.2020
23.59 31.10.2020
1
Frognerseteren stasjon
21.33 16.08.2020
Inntil videre
250N, 270
Buss 250N og 270: Omkjøring fra 5. oktober
06.00 03.10.2020
03.00 02.11.2020
11N og 12N Stopper ikke på Grefsenveien.
19.01 07.12.2019
Inntil videre
Veiarbeid i Bekkestutunnelen
12.28 03.06.2020
Inntil videre
400E
Ruteendring fra 2. juni
13.00 26.05.2020
23.59 31.12.2020
470E
Ruteendring fra 2. juni
13.00 26.05.2020
23.59 31.12.2020
480E
Ruteendring fra 2. juni
13.00 26.05.2020
23.59 31.12.2020
203, 240, 240N
Stoppestedet Emma Hjorths vei er flyttet.
02.00 23.09.2019
Inntil videre