Applies from: 11:33 05.06.2019 - 19:25 05.11.2019

Stoppestedet Rortunet er flyttet

På grunn av anleggsarbeid er stoppestedet Rortunet flyttet ca. 350 meter. Benytt holdeplassen Odalsveien i Sundbyveien.

Applies to services: 296
Applies to stops: Rortunet
Last updated: 05.11.2019 19:25
See all service disruptions