Gyldig fra: 11.33 05.06.2019 - 19.25 05.11.2019

Stoppestedet Rortunet er flyttet

På grunn av anleggsarbeid er stoppestedet Rortunet flyttet ca. 350 meter. Benytt holdeplassen Odalsveien i Sundbyveien.

Gjelder linjene: 296
Gjelder stoppestedene: Rortunet
Sist oppdatert: 05.11.2019 19:25
Vis alle avvik i kollektivtrafikken