Dynamisk innkjøpsordning

Vi etablerer dynamiske innkjøpsordninger for innkjøp av IT konsulenter innenfor ulike fagområder, som åpner for at alle leverandører kan bli kvalifisert til ordningen.

Om ordningen

En dynamisk innkjøpsordning brukes ved kjøp av standardytelser og –tjenester som er tilgjengelig i markedet, og som ikke må tilpasses for å dekke behovet. Dette kan være både varer og tjenester. Alle som er kvalifisert til innkjøpsordningen vil kunne levere tilbud på konsulenter.

Slik kvalifiserer du deg

Invitasjon til kvalifikasjon og alle påfølgende konkurranser publiseres på Doffin og TED, samtidig som all kommunikasjon foregår via EU-supply. Vi anbefaler derfor å opprette en bruker på EU-supply, og deretter følge med på Doffin og TED for kommende konkurranser.

Opprett bruker på EU-supply

Aktive dynamiske innkjøpsordninger