Dialogkonferanse om konsulentbistand innenfor området IT tjenester 21. september 2017

Dialogkonferanse IT-konsulenter - invitasjon.pdf

  

2017-09-21-Presentasjoner fra Dialogkonferanse Dynamisk Innkjøpsordning IT_light.pdf

 

Møtereferat - Dialogkonferanse IT-konsulenter.pdf