Dialogkonferanse - Minibuss- og personbiltjenester Follo 2022 22. oktober 2020

Ruter planlegger å gjennomføre en konkurranse om minibusstjenester og personbiltjenester i Follo. Konkurransen vil bestå av dagens kontrakt Minibusstjenester Follo 2015. Ruter ønsker innspill og tilbakemeldinger fra potensielle tilbydere og andre interessenter i forkant av utlysning av konkurransen. I den anledning inviterer Ruter til dialogkonferanse i forkant av anskaffelsen Minibuss- og personbiltjenester Follo 2022. Ruter vil gå igjennom utkast til konkurransegrunnlag på konferansen.

 

Oppdatert program:

 

Invitasjon:

 

Referat:

 

Utkast til konkurransegrunnlag

Ruter gjør oppmerksom på at de utkastene som legges ut i forbindelse med dialogkonferansen ikke er det endelige konkurransegrunnlaget, og at det vil bli gjort endringer i dokumentene før det endelige konkurransegrunnlaget blir lagt ut. 

Ruter vil i dialogkonferansen gå igjennom alle utkastene og ta opp viktig informasjon i hvert utkast, samt trekke frem punkter det er særlig interesse for Ruter å få tilbakemelding på.

  

 

 

Spørsmål til operatørene

Ruter har satt sammen et dokument med spørsmål som vi ønsker tilbakemedling på fra potensielle tilbydere og underleverandører. Deres tilbakemeldinger skal hjelpe Ruter i det videre arbeidet med konkurransegrunnlaget. Informasjonen som sendes til Ruter vil bli behandlet konfidensielt, og vil kun bli benyttet internt i Ruter. Frist for å besvare spørsmålene er 2. november.

 

 

Presentasjoner fra dialogkonferansen