Dialogkonferanse om anbudet "Minibuss- og personbiltjenester på Romerike 2024" og anbudet "Resttransport Romerike, Asker og Bærum i kombinasjon med enerett 2023" 11. august 2022

Ruter planlegger å gjennomføre en ny konkurranse om Minibuss- og personbiltjenester i Romerike, og en konkurranse om Resttransport i Romerike, Asker og Bærum. Resttransportanbudet er planlagt i kombinasjon med enerett jf. fylkestingets vedtak.


Ruter ønsker innspill og tilbakemeldinger fra potensielle tilbydere og andre interessenter i forkant av utlysning av konkurransene. I den anledning inviterer Ruter til dialogkonferanse torsdag 11. august 2022.

 

Invitasjon

 

Spørsmål fra Ruter

 

Referater

  

Presentasjoner Minibusstjenester Romerike 2023

 

Presentasjoner Resttransport Romerike, Asker og Bærum med enerett 2022

  

Eksempler på fordeling av deloppdrag Minibusstjenester Romerike

    

Konkurransegrunnlag

Minibuss- og personbiltjenester Romerike 2024

 

Resttransport Romerike, Asker og Bærum med enerett 2023

Kartlegging av behov for enerett/verdiberegning