Dialogkonferanse og befaring av bussanlegg Transporttjenester Follo 2025 2. mars 2023

Ruter planlegger å utlyse konkurransen "Transporttjenester Follo 2025" i april/mai 2023. Dette gjelder busstjenestekontraktene Ski, Nesodden, Drøbak og Vestby. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse og befaring av bussanlegg.

 

Målgruppe for deltakere er bussoperatører og eventuelt større underleverandører av for eksempel bussmateriell og ladeinfrastruktur til elbuss. Befaring på dag to vil omfatte tre bussanlegg på hhv. Ski, Fagerstrand og Vestby i tillegg til en tomt til bussanlegg i Drøbak.

 

Invitasjon

 

Referater

 

Opptak

Det ble gjort opptak av dialogkonferansen, og opptaket kan lastes ned på denne linken (Ruter gjør oppmerksom på at det var noen tekniske problemer knyttet til visning av presentasjoner):

 

https://www.youtube.com/watch?v=MR01Gdb4D0Y

 

Spørsmål fra Ruter til operatører og leverandører

 

Utkast til konkurransegrunnlag

Ruter gjør oppmerksom på at de utkastene som legges ut i forbindelse med dialogkonferansen ikke er det endelige konkurransegrunnlaget, og at det vil bli gjort endringer i dokumentene før det endelige konkurransegrunnlaget blir lagt ut. 

 

I dokumentene vil noe tekst være markert med gul markering. Dette er punkter som vil bli gjennomgått på dialogkonferansen. Dokumentene legges ut etterhvert som de blir klar som et utkast i løpet av mandag 27. februar. Det kan være noen dokumenter også legges ut etter dette tidspunktet.

 

 

Konkurranseinformasjon

 

Presentasjoner dialogkonferanse

 

Presentasjoner befaring