Dialogkonferanse #3 - Transporttjenester Oslo Sør 2021 13. desember 2019

Ruter skal i begynnelsen av 2020 utlyse anbud for transporttjenester Oslo Sør. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse. Målgruppe for deltakere er bussoperatører og eventuelt større underleverandører av for eksempel bussmateriell og ladeinfrastruktur til elbuss.

 

Invitasjon:

 

Referat:

 

Utkast til konkurransegrunnlag

Ruter gjør oppmerksom på at de utkastene som legges ut i forbindelse med dialogkonferansen ikke er det endelige konkurransegrunnlaget, og at det vil bli gjort endringer i dokumentene før det endelige konkurransegrunnlaget blir lagt ut. 

 

I dokumentene vil noe tekst være markert med gul markering. Dette er punker det er av særlig interesse for Ruter å få tilbakemelding på, eller en markering på punkter som ikke er avklart.

 

 

 

Konkurranseinformasjon

 

Presentasjoner