Dialogkonferanse #2 Transporttjenester Indre by 2023 17. februar 2021

Ruter skal i løpet av første halvår av 2021 utlyse en konkurranse om transporttjenester Indre by. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse. Målgruppe for deltakere er bussoperatører og eventuelt større underleverandører av for eksempel bussmateriell og ladeinfrastruktur til elbuss.

 

Basert på de skjerpede føringer for smittevern som er gitt av myndighetene, har Ruter besluttet at konferansen vil bli gjennomført som et digitalt møte via Teams. Dette betyr at det ikke vil være mulig å være fysisk tilstede på dialogkonferansen. For å logge inn på møtet klikk her.

 

Opptak fra konferansen kan lastes ned her:

 

https://youtu.be/SWyPpiXTUbw

 

Invitasjon

 

Referat

 

Innledning

 

Utkast til konkurransegrunnlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunnsinformasjon til konkurransegrunnlag

 

Innlegg fra deltakere på konferansen