Billettkontroll og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler personopplysningene dine dersom du får tilleggsavgift (gebyr) i en billettkontroll.

Dette lagrer vi

  • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsdato, tidspunkt for billettkontroll, eventuelt fremvist legitimasjon og kundens forklaring.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne ivareta Ruters berettigede interesse i å kreve inn tilleggsavgift (gebyr), som et ledd i inntektssikringen. Vi behandler ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig. Du kan unngå å bli registrert ved å ha gyldig billett, eller ved å betale gebyret på stedet billettkontrollen.

Formål

Etter Ruters reisevilkår punkt 6, skal passasjerer som ikke kan fremvise gyldig billett betale tilleggsavgift (gebyr). Formålet med behandlingen er å kunne kreve inn tilleggsavgift (gebyr) som ikke blir betalt på stedet.

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med oppfølging av krav om tilleggsavgift (gebyr). Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter, men statistiske data fra undersøkelsen vil bli rapportert til Akershus fylkeskommune. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg.

Lagring og sletting

Dersom du betaler tilleggsavgiften (gebyret) blir kundeopplysningene dine slettet etter 6 måneder. I øvrige tilfeller blir opplysningene lagret så lenge saken om tilleggsavgift (gebyr) er åpen hos oss. Saker om navnemissbruk blir slettet etter 1 år.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.