Bestillingstransport og personvern

Bruker du bestillingstransport trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg. Her ser du hvilke opplysninger vi trenger og hvordan de behandles.

Dette lagrer vi

  • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsdato. Fødselsdato brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport.
  • Reiseopplysninger. Dette er tid og sted for henting.

Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål

Opplysningene lagres for å kunne levere bestillingstransporttjenester til deg.

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med bestillingstransport. Ruter og datterselskapet Konsentra kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen.

Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter, men statistiske data fra undersøkelsen vil bli rapportert til Akershus Fylkeskommune. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg.

Lagring og sletting

  • Kundeopplysningene blir slettet dersom du ikke har brukt tjenesten de siste 6 måneder, eller dersom du ber oss om å slette opplysningene om deg.
  • Reiseopplysningene blir lagret i inntil 104 dager, og deretter slettet.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.