Bestillingstransport og personvern

Bruker du bestillingstransport trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg. Her ser du hvilke opplysninger vi trenger og hvordan de behandles.

Dette lagrer vi

  • Kundeopplysninger: Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsdato. Fødselsdato brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport.

Øvrige opplysninger som behandles er avhengig av hvilket billetteringsform som brukes.

Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål

Personopplysningene behandles for å kunne levere bestillingstransporttjenester til deg.

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandlingen. 

Du kan trekke ditt samtykke ved å kontakte Ruter eller vårt datterselskap Konsentra.

Dine rettigheter ved behandlingen

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting, av opplysninger som er lagret om deg, og til å få flyttet over opplysninger til ny behandlingsansvarlig.

Du har også til rett til begrenset behandling ved å for eksempel be om begrenset behandling til påståtte feilaktige opplysninger er rettet.

Lagring og sletting

  • Kundeopplysningene blir slettet dersom du ikke har brukt tjenesten de siste 6 måneder, eller dersom du ber oss om å slette opplysningene om deg.

Øvrige opplysninger som behandles er avhengig av hvilket billetteringsform som brukes.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.