Bestillingstransport og personvern

Bruker du bestillingstransport trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg. Her ser du hvilke opplysninger vi trenger og hvordan de behandles.

Dette behandler vi

  • Kundeopplysninger: Dette er kontaktdata som navn, e-postadresse eller adressen din dersom du bruker «mine favoritter».
  • Henteadresse sendes inn og behandles på en av to måter: Sett markøren i kartet der du vil hentes, eller legg inn adressen du vil hentes på
  • GPS og lokasjonsdata behandles kun lokalt i appen

Av hensyn til flåtestyring har Ruter oversikt over GPS koordinatene til bussen. Disse opplysningene blir ikke koblet mot personopplysninger om deg. 

For Pilot Oppegård testes det ut et system som gir de reisende løpende informasjon om hente- og leveringstider både før og underveis på reisen. For å kunne gi de reisende denne informasjonen er det nødvendig å koble bestillingsapp opp mot et konkret kjøretøy og tilhørende lokasjonsdata.

Øvrige opplysninger som behandles er avhengig av hvilken billetteringsform som brukes.

Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål

Personopplysningene behandles for å kunne levere bestillingstransporttjenester til deg og følge opp tjenesten, for eksempel ved avvik.

Rettslig grunnlag

Du kan trekke ditt samtykke ved å kontakte Ruter.

Tilgang og bruk

Dine personopplysninger blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS

Leverandøren av mobilapplikasjonen, ViaVan, vil som en del av drift og support av applikasjonen behandle nødvendige personopplysninger for å sikre at applikasjon fungerer som den skal. I den forbindelse kan det bli gitt tilgang til leverandørens underleverandør utenfor EU/EØS området.

Grunnlaget for en slik behandling er EUs standardklausuler, i samsvar med reguleringen i GDPR artikkel 46.

Det er foretatt en sikkerhetsgjennomgang av all kommunikasjon og tilgang som viser at utlevering er tilstrekkelig sikker.

Dine rettigheter ved behandlingen

Du har rett til innsyn i og retting av feilaktige opplysninger, eller til å kreve sletting av unødvendige opplysninger som er lagret om deg. Du kan også flytte opplysninger til ny behandlingsansvarlig.

Du har også rett til begrenset behandling ved å for eksempel be om begrenset behandling til påståtte feilaktige opplysninger er rettet.

Lagring og sletting

  • Kundeopplysningene blir slettet dersom du ikke har brukt tjenesten de siste 6 måneder, eller dersom du ber oss om å slette opplysningene om deg. Opplysninger hos Ruters databehandler vil da også bli slettet.

Øvrige opplysninger som behandles er avhengig av hvilket billetteringsform som brukes.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Personvernvurdering

Det behandles ingen særlige kategorier av opplysninger eller opplysninger som i seg selv kan medføre forhøyet risiko for økonomisk tap. Det behandles kun lokasjonsdata som er nødvendig, og det er lagt inn begrensninger i datainnhentingen som gjør at kun henteadresse behandles sentralt. Det er iverksatt rutiner som sikrer at man ikke skal koble kundedata mot bussens lokasjonsdata.