Personvernerklæring for abonnement

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler dine personopplysninger når du velger å inngå et abonnement på periodebillett på Ruter-appen.

Vi behandler dine personopplysninger knyttet til din Ruter-profil i henhold til personvernerklæringen for RuterProfil, og du har de samme rettighetene som er beskrevet der.

Formål

Formålene med behandlingen av personopplysningene er:

  • Tilby automatisk fornyelse av 30-dagersbilletten og kundeoppfølging i forbindelse med dette
  • Samle innsikt om bruk og behov for å forbedre tjenesten
  • Etterleve lovkrav om regnskapsføring

Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger tilknyttet abonnement på 30-dagersbilletten er at det er nødvendig for å oppfylle avtalen.

For behandling av opplysninger knyttet til lovkrav om regnskapsføring, er det rettslige grunnlaget at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter regnskapsloven og bokføringsloven.

For å kunne tilby abonnementstjenesten er det nødvendig å behandle følgende opplysninger:

OpplysningBehandlingLagringstid
Betalingskort Gjennomføre betaling for periodebilletten Så lenge du har betalingskort registrert på profilen
Salgsopplysninger Lagring av betalingshistorikk i henhold til kravene i regnskapsloven 5 år
Telefonnummer Sende varsler om betaling og gjennomføre betalingen på angitt dato Så lenge du har Ruter-profil tilknyttet telefonnummeret
Fornyelsesdato for abonnementet Sende varsler om betaling og gjennomføre betalingen på angitt dato Så lenge du har et gyldig abonnement
Informasjon om avslutning av abonnement Sende deg sms-varsel om, og gjennomføre avslutning av abonnement 7 dager
Varsel som ble sendt til deg, tidspunktet det ble sendt og for hvilket abonnement Lagres slik at kundebehandler kan hjelpe kunden ved henvendelser 1 år

Vi behandler kun anonyme opplysninger som ikke kan knyttes til deg når vi utarbeider innsikt og statistikk for å forbedre våre tjenester.