Applies from: 11:47 06.06.2019 - 23:59 03.11.2019

Omkjøring

Buss 285 og nattbuss 250N får omkjøring og stopper ikke på holdeplassene Blakstad hageby, Erlands vei og Jørgens vei (i Gudolf Blakstads vei).

Nærmeste holdeplass er midlertidig holdeplass Blakstadmarka (i Blakstadmarka). Buss 285 stopper også ved Jørgens vei (i Røykenveien).
Applies to services: 285, 250N
Last updated: 07.10.2019 14:15
See all service disruptions