Gyldig fra: 04.00 02.10.2023 - 23.59 31.12.2025

Linje 520 har omkjøring

Holdeplassene Gamle Kongevei, Nygård og Nygårdsåsen blir ikke betjent. Reisende som normalt benytter Gamle Kongevei henvises til Nordeng. Reisende som normalt benytter Nygård og Nygårdsåsen henvises til Granheimtunet eller linje 521.

Dette skyldes at Nygårdsveien er stengt for trafikk i forbindelse med bygging av nytt vann- og avløpsnett.
Gjelder linjene: 520
Gjelder stoppestedene: Nygårdsåsen , Nygård , Gamle Kongevei
Sist oppdatert: 26.06.2024 11:27
Vis alle avvik i kollektivtrafikken