Ruteendring for bussene på Ring 1 fra 1. juli

Deler av Ring 1 stengte 1. juli i forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal. Det påvirker busslinjene 37, 150, 160, 250, 250E, 255E og nattbussene til og fra Asker og Bærum. Her får du oversikt over endringene og noen praktiske reiseråd.

Endringene linje for linje

Buss 37

Ny, midlertidig trasé via Stortingsgata og Tollbugata.

Nye holdeplasser i retning Nydalen:

 • Jernbanetorget plattform A
 • Kvadraturen
 • Wessels plass
 • Nationaltheatret plattform A
 • Historisk museum
 • Holbergs plass plattform C (i Pilestredet)

Nye holdeplasser i retning Helsfyr:

 • Holbergs plass plattform D (i St. Olavs gate)
 • Nationaltheatret plattform D
 • Wessels plass
 • Kvadraturen
 • Jernbanetorget plattform D

Stopper ikke lenger på Nordahl Bruns gate (retning Nydalen), St. Olavs plass, Hammersborggata og Jernbanetorget plattform G og U.

Bussene 150, 160, 130N og 140N

Ny start- og endeholdeplass i sentrum: Holbergs plass plattform E (ved Halfdan Kjerulfs plass).

Stopper ikke lenger på St. Olavs plass, Hammersborggata og Oslo bussterminal.

Bussene 250, 250E, 255E og 250N

Ny endeholdeplass i sentrum: Nationaltheatret plattform J (Abelhaugen).

Nye holdeplasser på vei fra sentrum: 

 • Huitfeldts gate (i Henrik Ibsens gate)
 • Nationaltheatret plattform K (Abelhaugen) i Henrik Ibsens gate.

Stopper ikke lenger på Nationaltheatret plattform G, St. Olavs plass, Hammersborggata og Oslo bussterminal.

Se kart over de nye traseene i Oslo sentrum

Kart over området Holbergs plass–Nationaltheatret–Kvadraturen–Oslo S som viser de nye traseene til bussene.
De nye traseene til buss 37 (i rødt) og regionbussene (i grønt).

Hva betyr stengingen for deg som reiser kollektivt?

Det kan oppstå forsinkelser på flere avganger, som følge av økt belastning på veinettet.

Vi har full forståelse for at disse endringene skaper utfordringer i folks reisehverdag. Vi i Ruter er godt forberedt på stengingen og jobber aktivt for å redusere konsekvensene for reisende. Vi jobber tett med Statens vegvesen, Vy og Bymiljøetaten.

Det kan ta noe tid før det nye trafikkbildet er etablert. Det vil kunne oppstå forsinkelser i kollektivtrafikken som følge av endringene. Vi oppfordrer reisende til å beregne god tid og følge med på ruter.no, reiseplanleggeren, informasjonsskjermer og i våre sosiale medier.

Det vil bli gjennomført en fortløpende evaluering av tiltakene i løpet av perioden hvor Ring 1 er stengt.

Anbefaling til reisende

Vår viktigste anbefaling er å la bilen stå og enten ta tog, trikk eller T-bane. Når vi er flere som reiser sammen, øker vi sjansen for at trafikken flyter bedre. Da kommer både busser og passasjerer raskere frem.

Bakgrunn

Som en del av sikringsarbeidet for det nye Regjeringskvartalet, skal Hammersborgtunnelen senkes 10 meter og Vaterlandstunnelen rehabiliteres. Derfor er all trafikk som tidligere gikk under bakken i dette området, flyttet til over bakken.

Arbeidene er planlagt å vare til sommeren 2027. Når flere biler og busser må over på andre veier, innebærer det endringer i kollektivtilbudet.

Les mer på Statens vegvesens nettsider

Se Ruters pressemelding om endringene

Dette området omfattes av Ring 1

Kartutsnitt av Oslo sentrum med Ring 1 og Regjeringskvartalet markert.
Illustrasjon: Statens vegvesen