Leverandørmøte - kollektivtrafikkens infrastrukturplaner 22. november 2018

Invitasjon - Leverandørmøte infrastrukturplaner.pdf

 

Presentasjoner 

1. Velkommen Ruter og Sporveien.pdf

2. Strategi og bærekraft i Ruter.pdf

3. Planlegging av ny infrastruktur.pdf

4. Materiell og anlegg -.pdf

5. Sporveien som byggherre.pdf

6. Kommende prosjekter.pdf

 Ny informajon