Dialogmøte Utvikling av forretningsmodeller DEL II 7. april 2016

Utvikling av forretningsmodeller

På denne siden vil du finne informasjon om prosjekt utvikling av fo

 

 Kollektivtrafikk i fremtiden vil fungere annerledes enn den gjør i dag. Det påvirker hvordan Ruters forretningsmodeller bør utformes, for å sikre at virksomheten når målet om å ta veksten i persontransporten. Ruter samhandler i dag med en rekke leverandører av kollektivtrafikktjenester, og flere aktører vil kunne bli utvidet for å innlemme nye mobilitetsformer. 

 

Dialogkonferanse

 

Den 7. april hadde vi en dialogkonferanse hvor Ruter presenterte mulige nye forretningsmodeller. Dette for å få innspill på mulige konsekvenser og tanker for måloppnåelse i de ulike.

 

Konferansen ble streamet og du kan se den her:

 

 Del 1: http://webtv.mediaunit.no/ruter/dialogkonferanse-070416/dialogkonferanse-070416-del-1/

 

Del2: http://webtv.mediaunit.no/ruter/dialogkonferanse-070416/dialogkonferanse-070416-del-2/ 

 

 Presentasjoner fra Dialogkonferansen

 

 

Infomasjon i forkant av konferansen finner du her:

 

 

En-til-en møter 

 

Ruter ønsker nærmere dialog om "utvikling av forretningsmodeller", og inviterer derfor til en-til-en møter basert på en forhåndssendt tilbakemelding. Frist for tilbakemelding er den 30. juni. For å konkretisere hva Ruter ønsker tilbakemelding på, har vi laget et notat som kan brukes som veileder for skriftlig besvarelse og tema i en-til-en møtet. I notatet finner beskrevet to konsept for forretningsmodell, til inspirasjon og grunnlag for tilbakemeldinger.

 

Tidspunktene for en-til en møtene er tenkt til siste del av august og starten av september måned.