Dialogkonferanse om Ruters skiltprodukter 22. mars 2017

Ruter skal i løpet av 2017 inngå ny(e) kontrakt(er) om produksjon, leveranser og montasje av skiltprodukter.

 

Onsdag 22. mars fra kl. 09:00–11:00 inviterte vi til dialogkonferanse.

 

Invitasjon

 

Presentasjoner