Dialogkonferanse Minibuss- og personbiltjenester Romerike 2023 25. oktober 2021

Ruter planlegger å gjennomføre en konkurranse om Minibuss- og personbiltjenester Romerike 2023. Konkurransen vil bestå av dagens kontrakt Minibusstjenester Romerike 2017. Ruter ønsker innspill og tilbakemeldinger fra potensielle tilbydere og andre interessenter i forkant av utlysning av konkurransen. I den forbindelse inviterer Ruter til dialogkonferanse 25. oktober 2021 for å få innspill og tilbakemeldinger på utkast av konkurransegrunnlag.

   

På konferansen vil Ruter igjennom utkast til konkurransegrunnlag. Målgruppe for dialogkonferansen er potensielle tilbydere og andre interessenter f.eks. større underleverandører av vognmateriell.

 

Opptak fra konferansen

 

Invitasjon

 

Referat

 

Spørsmål til markedet (frist å svare 3. nov)

 

 

Presentasjoner

 

Utkast konkurransegrunnlag