Dialogkonferanse for mikromobilitetstjenester 10. oktober 2019

Ruter har intensjon om å lyse ut en rammeavtale for mikromobilitetstjenester i Ruters område, og inviterer i den forbindelse til en dialogkonferanse.

Hensikten med dialogkonferansen er å få innspill til utkastet til konkurransegrunnlag fra potensielle tilbydere, slik at Ruter kan hensynta disse innspillene i konkurransen.

 

Referat fra konferansen:

 

Invitasjon med program:

 

Presentasjon fra konferansen:

 

Utklast til konkurransegrunnlag