Spørreundersøkelser om bord

Det er viktig for å forstå hvordan vi kan bli bedre. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra kundene om hvordan det er å reise med oss.

Formål

Ved kundens samtykke kan vi sende spørreundersøkelser til RuterBillett på mobiltelefonen din dersom du er i kontakt med en nettvarde om bord på kjøretøyet (via blåtann). Det er valgfritt om du ønsker å besvare undersøkelsen eller ikke.

Ruter, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som lagres. 

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandlingen fra deg som registrert.

Dette behandler vi

 • En tilfeldig generert ID
 • Kjøretøyets posisjon
 • KjøretøyID
 • TurID
 • RuteID
 • Tidspunkt

Vi behandler også en undersøkelsesID som er unik per undersøkelse, uten knytning til «En tilfeldig generert ID». Denne gir oss:

 • Tidspunkt for utsendelse
 • Tidspunkt for besvarelse
 • Besvarelse
 • UndersøkelsesID
 • RuteId (fra / til / linjenummer)

Data om at du befinner deg på kjøretøyet lagres i inntil 3 timer. Dette er for å unngå at samme bruker mottar samme undersøkelse på samme reise.

Besvarelsen av undersøkelsen kan ikke knyttes til deg som individ.

Dersom du har registrert mobilnummeret ditt i appen vil det være knyttet personopplysninger som telefonnummer og e-post til app ID. Ruter vil ikke koble disse opplysningene med spørreundersøkelsen.

Innsyn, lagring og sletting

Personopplysningene dine behandles i inntil 65 dager, deretter blir de anonymisert. Opplysninger som anonymiseres vil ikke kunne knyttes til deg som person, og tas vare på og brukes for å se generelle bruksmønstre (ikke enkeltoppføringer) over tid.

Du kan enkelt se hvilke opplysninger som er lagret de siste 3 timene ved å klikke på innstillinger i appen. Du har også rett til retting av feilaktige opplysninger som er lagret om deg, og du har du rett til dataportabilitet.

Opplysninger som kan knyttes til deg blir slettet dersom du trekker ditt samtykke i appen.

Husk: Avinstallering av appen fører ikke automatisk til sletting av opplysninger i den sentrale loggen hos Ruter.

Dine rettigheter

Ruters tilgang til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i, og retting av, opplysninger som er lagret om deg. I tillegg har du rett til dataportabilitet og sletting som er beskrevet i punktet over.

Tilgang og bruk

Ruters tilgang til opplysninger om deg er begrenset til et begrenset antall ansatte.

Konsekvensene for dine rettigheter og friheter

Denne behandlingen reiser ingen spesielle problemstillinger.

Tilganger på telefonen

For at RuterBillett skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Tilganger i Android

Lokasjon alltid. Dette kreves for å benytte seg av Blåtann, men dataene blir ikke samlet inn.

Tilganger iOS

Blåtann

Statistikk

Vi ønsker å gjøre appen bedre, og bruker Google Analytics i RuterBillett for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker. Dersom du allikevel ikke ønsker å dele bruksinformasjonen din kan du skru av dette under «Innstillinger» i appen.