Personvern: Gi av deg selv til jul

Mange ønsker seg ikke flere ting til jul, men mer tid sammen. Gjennom denne julekampanjen ønsker vi i Ruter å legge til rette for hyggelige møter som en alternativ julegave.

Formål

Dersom du gir ditt samtykke, kan vi hjelpe deg å formidle en digital gave, via en webbasert lenke, til en du ønsker å gi en gave, via eksempelvis mobilnummer, e-postadresse eller på sosiale medier.

Du oppgir kun fornavnet til den du vil gi gave til.

Den digitale gaven vil kunne åpnes av mottaker på nettstedet ruter.no/gave den 24. desember 2023.

Ruter, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles..

Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger om den som sender gaven:

Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle avtalen om å delta i Ruters julekampanje 2023 med deg. Se hvilke opplysninger vi behandler under «Dette behandler vi».

For deg som gavemottaker:

Vi behandler ikke personopplysninger om deg som er gavemottaker, da vi kun lagrer fornavn, og vi har derfor ikke tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere vedkommende.

Vi har uansett en berettiget interesse til å behandle fornavn for at avsender skal kunne gi deg en tilpasset gave.

Som gavemottaker vil du dessuten snarest etter at fornavnet ditt er registrert og du har mottatt gaven, kunne be oss om å slette ditt fornavn ved å sende en e-post til jul@ruter.no.

Mottaker

Du kan velge å avtale med oss at vi skal sende deg SMS-påminnelse om gaven, og da vil telefonnummeret du har oppgitt bli brukt.

Dette behandler vi

  • Avsenders fornavn
  • Avsenders telefonnummer
  • Mottakers fornavn
  • Mottakers telefonnummer, dersom mottaker velger å registrere dette i tjenesten (valgfritt)
  • Møtetidspunkt
  • Tidspunkt for bruk av tjenesten/opprettelse av gaven i tjenesten

Giver

Ditt telefonnummer vil bli brukt til å sende deg et engangspassord for verifikasjon og tilgang til tjenesten. Du kan velge å få SMS-påminnelse om gaven, og telefonnummeret du har oppgitt vil bli brukt.

Det er du selv som deler gaven med mottaker. Dette kan du gjøre ved å dele en lenke som du får i foretrukken kanal (e-post, SMS og sosiale medier). Du må selv ta stilling til brukervilkårene og personvernvilkårene hos tredjepart.

Mottaker

Du kan velge å avtale med oss at vi skal sende deg SMS-påminnelse om gaven, og da vil telefonnummeret du har oppgitt bli brukt.

Lagring, sletting og innsyn

Personopplysningene dine vil behandles til datoen dere har avtalt for å møtes, og deretter slettes opplysningene fra systemene vi bruker på tjenesten.

Alle personopplysninger vil uansett bli slettet ved endt kampanje innen utgangen av august 2024.

Som giver kan du til enhver tid slette dine data ved å trykke på «slett data» i tjenesten. Personopplysninger vil bli slettet fra systemene vi bruker for tjenesten umiddelbart.

Som mottaker av gave, kan du slette navn og eventuelle telefonnummer du har oppgitt ved å sende e-post til jul@ruter.no. Du vil da ikke kunne motta påminnelser på SMS. Du vil fortsatt motta gaven.

Dine rettigheter

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Ruters tilgang til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i, og retting av, opplysninger som er lagret om deg. I tillegg har du rett til dataportabilitet og sletting som er beskrevet i punktet over.

Som mottaker av gave har vi ikke tilstrekkelig med opplysninger om deg til å gi innsyn - med mindre du har registrert både navn og telefonnummer. Du kan i så fall be om innsyn ved å sende e-post til jul@ruter.no.

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller til jul@ruter.no. Du kan også ta kontakt på via vårt kontaktskjema.

Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din. Vi kan også sende deg opplysninger via kryptert e-post.

Du har rett til å klage på Ruters behandling av personopplysninger til Datatilsynet, men ta gjerne kontakt med oss først på personvernombud@ruter.no, så vil Ruters personvernombud behandle henvendelsen.

Les mer om personvern i Ruters tjenester

Tilgang og bruk

Ruters tilgang til opplysninger om deg er begrenset til et fåtall ansatte.

Skyløsninger

Vi benytter AWS skytjenester for lagring og aksessering av personopplysninger knyttet til de tjenester du benytter. Der det er mulig har vi valgt å benytte tjenester som er godkjent etter EUs adferdsnorm CISPE, og på en slik måte at leverandøren forplikter seg til å ikke overføre personopplysninger ut av EØS.

For tjenester som ikke er CISPE-godkjent og derbehandling i USA ikke kan utelukkes i enkelte tilfeller, har Ruter fattet en rekke avtalemessige, organisatoriske og tekniske tiltak, som isolering av informasjon og kryptering, for å hindre at leverandøren har tilgang til opplysningene. For slike tjenester krever Ruter at mottakeren forplikter seg til å overholde personvernregelverket og vi benytter EU-kommisjonens reviderte standard kontraktuelle klausuler.

USA og EU har dessuten inngått en avtale som skal sikre et tilstrekkelig nivå av personvernbeskyttelse slik angitt i GDPR.

Nye regler for overføring av personopplysninger til USA på datatilsynet.no

Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med informasjonssikkerhet, arbeider Ruter alltid med forbedringer av tjenestene.

Cookies

Local storage brukes til å huske om du selv har valgt å få en påminnelse om gaven, riktig ikon og status på nettsiden.

Vi lagrer en JWT token til pålogging som httpOnly cookie.

Konsekvensene for dine rettigheter og friheter

Behandlingen av personopplysninger er minimert og medfører en begrenset ulempe for deg som giver av gave. Som mottaker av gave er riktignok ditt fornavn registeret uten du selv har vært involvert, men Ruter kan ikke knytte dette til deg, da vi ikke har tilstrekkelige opplysninger (e-post, etternavn , telefonnummer). Som gavemottaker vil du også umiddelbart etter at fornavnet ditt er registrert og du har mottatt gaven, kunne be oss om å slette ditt fornavn.