Kampanjer og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler dine personopplysninger i kampanjer og konkurranser.

Formål

Formålet med registreringen og behandling av personopplysningene dine i forbindelse med kampanjer og konkurranser skal være tilgjengelig på siden for kampanjen eller konkurransen, hvor også vilkårene for deltagelse er beskrevet.

Dette behandler vi

Ruter kan registrere opplysninger om deg som navn, adresse og eller e-postadresse dersom du velger å delta i en av våre kampanjer eller konkurranser. Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket på de aktuelle sidene for den pågående konkurranse eller kampanje.

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandlingen om ikke annet følger av den enkelte konkurransen.

Tilgang og bruk

Ruter er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting mm av opplysninger som er lagret om deg. Ruter utleverer ikke personopplysninger dersom vi ikke blir pålagt det av offentlig myndighet.

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Ruters tjenester