Refusjon og reisegaranti

Blir du mer enn 20 minutter forsinket fordi vi ikke er i rute, refunderer vi dokumenterte utlegg med inntil 550 kr.

Refusjon

Det er viktig for oss at du kommer deg dit du skal, når du skal. Derfor kan du ta drosje, bil (kilometergodtgjørelse) eller annen alternativ kollektivtransport.

Slik søker du

 • Følg punktene i skjemaet på ruter.no. Kravet må sendes innen tre måneder etter du tok drosje, bil eller alternativ kollektivtransport.
 • Refusjon for drosjer gjelder kun drosjer med løyvenummer, inkludert Bolt og Uber. Husk at løyvenummeret må være med på kvitteringen du sender inn.
 • Blir refusjonen godkjent får du normalt pengene på konto innen 14 dager.
Søk refusjon digitalt

Du kan også sende søknaden i posten dersom du ønsker det:

Last ned drosjerefusjonsskjema som kan sendes i posten

Når får jeg refusjon?

Du har rett til inntil 550 kroner i refusjon hvis du blir mer enn 20 minutter forsinket på grunn av forsinkelser, innstillinger eller andre uregelmessigheter og feil i tilbudet vårt som ikke er forhåndsannonsert, og du har:

 • Beregnet nok overgangstid (minst 5 minutter)
 • Beregnet nok gangtid
 • Brukt riktig rutetabell
 • Avviket ikke var annonsert på forhånd

Hvis du vet at du kan komme fram med et annet rutetilbud bør du bruke dette, eventuelt i tillegg til drosje eller bil.

Når får jeg ikke refusjon?

Du får ikke refusjon hvis du visste om eller burde ha visst om problemet på forhånd, eller hvis årsaken ikke ligger hos oss (som for eksempel ved ekstremvær). Eksempler på forhåndsannonserte avvik er:

 • Annonsert flytting av holdeplasser
 • Kjente arrangementer som påvirker trafikkavviklingen
 • Streik
 • Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen, for eksempel ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Du har heller ikke krav på refusjon hvis du ikke har beregnet nok overgangstid, ikke har beregnet nok gangtid, eller du har brukt feil rutetabell.

Refusjon når du bruker bil

Reiser du med bil får du refundert kilometergodtgjørelse etter statens satser. Dersom flere reiser sammen, er det kun sjåføren som kan sende inn krav om refusjon. Hvis det også kreves refusjon for flere passasjerer må det dokumenteres at passasjeren(e) hadde gyldig billett for reisen.

Refusjon gjelder kun kilometergodtgjørelse. Refusjonen dekker ikke bompenger, parkering eller utgifter til leiebil.

Reisegaranti 

Reisegarantien inneholder ti punkter om punktlighet, informasjon samt trivsel på transportmiddel og stoppesteder. Reisegarantien vår gjelder transport med alle våre linjer i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). 

 1. Alle avganger blir kjørt. Tidene i gjeldende rutetabell skal kjøres som de står.
 2. Vi er ikke forsinket. Transportmiddelet skal gå presist og holde ruten så langt det er praktisk mulig. Vi arbeider kontinuerlig for å fjerne årsaker til forsinkelser i kollektivtrafikken.
 3. Vi kjører ikke for tidlig. Transportmiddelet skal ikke gå før avgangstid fra noe stoppested på ruten.
 4. Det skal være plass til deg. Kapasiteten om bord skal være stor nok til at alle passasjerene langs ruten, i påregnelig antall, skal komme med.
 5. Riktig skilting av linjenummer og destinasjon. Både stoppesteder og transportmidler skal være skiltet med riktig linjenummer og destinasjon.
 6. Informasjon om stoppesteder og viktige overganger. Neste stoppested skal annonseres i transportmiddelet over høyttaler, eventuelt også på lystavle.
 7. Informasjon om rutetider og betaling. Rutetidene for hver linje skal være oppslått på alle stoppesteder, og informasjon om betaling skal være oppslått i transportmidler og på stoppesteder med billettsalg.
 8. Du får umiddelbar informasjon ved stans og forsinkelse. Ved stans skal føreren straks informere om årsaken. På stoppesteder vil vi så langt som mulig gi informasjon om uregelmessigheter.
 9. Stoppestedene og transportmidlene skal være rene og ryddige. Ruter sørger for at stoppesteder og transportmidler blir rengjort regelmessig. Er transportmidlene tilgriset skal de tas ut av bruk.
 10. Vi retter eller fjerner feil, mangler, hærverk og tilsøpling. Når du gir beskjed til Ruters kundesenter, skal alvorlige mangler være rettet i løpet av påfølgende hverdag. Mindre mangler skal rettes etter hvert.

Opplever du at vi ikke leverer det vi lover? Vi vil gjerne høre fra deg! 

Siste avgang med båt fra øyene

På fine sommerdager er det mange som reiser med båt til Hovedøya, Lindøya, Nakholmen, Bleikøya, Gressholmen og Langøyene. Dersom båten blir full og du ikke kommer med på siste avgang, vil båten fortsette å kjøre til alle har kommet med. Husk at du må være på bryggen til båtens avgangstid.

Andre selskapers reisegarantier 

Reiser du med andre selskaper gjelder ikke Ruters reisegaranti.