Drosjerefusjon og reisegaranti

Blir du mer enn 20 minutter forsinket fordi vi ikke er i rute, dekker vi drosjeregningen din med inntil 550 kroner. Se hvordan du søker om drosjerefusjon. 

Drosjerefusjon

Det er viktig for oss at du kommer deg dit du skal, når du skal. Derfor har vi reisegaranti med drosjerefusjon. 

Slik søker du

 1. Søk drosjerefusjon her på ruter.no. Husk at du må sende inn kravet om refusjon innen tre måneder etter du tok drosje.
 2. Vis til tid, sted og linjenummer, og send med en kvittering fra drosjeturen med løyvenummer som viser reisestrekningen. Husk at refusjonen bare gjelder for drosjer med løyvenummer, ikke Uber og lignende tjenester.
 3. Blir refusjonen godkjent, får du normalt pengene inn på konto innen 14 dager.
Søk drosjerefusjon digitalt

Du kan også laste ned, skrive ut og sende skjemaet via posten dersom du ønsker det:

Last ned drosjerefusjonsskjema som kan sendes i posten

Når får du drosjerefusjon

Du har rett til inntil 550 kroner i drosjerefusjon hvis du blir mer enn 20 minutter forsinket på grunn av forsinkelser, innstillinger eller andre uregelmessigheter og feil i tilbudet vårt som ikke er forhåndsannonsert, og du har:

 • Beregnet nok overgangstid (minst 5 minutter)  
 • Beregnet nok gangtid 
 • Brukt riktig rutetabell 
 • Avviket ikke var annonsert på forhånd 

Hvis du vet at du kan komme fram med et annet rutetilbud bør du bruke dette, eventuelt i tillegg til drosje.

Når får du ikke drosjerefusjon

Du får ikke refusjon hvis du visste om eller burde ha visst om problemet på forhånd, eller hvis årsaken ikke ligger hos oss. Eksempler på forhåndsannonserte avvik er: 

 • Annonsert flytting av holdeplasser
 • Kjente arrangementer som påvirker traseene
 • Streik

Du har dessverre heller ikke krav på refusjon hvis du ikke har beregnet nok overgangstid, ikke har beregnet nok gangtid, eller du har brukt feil rutetabell. 

Reisegaranti 

Reisegarantien inneholder ti punkter om punktlighet, informasjon samt trivsel på transportmiddel og stoppesteder. Reisegarantien vår gjelder transport med alle våre linjer i Oslo og Akershus. 

 1. Alle avganger blir kjørt. Tidene i gjeldende rutetabell skal kjøres som de står.
 2. Vi er ikke forsinket. Transportmiddelet skal gå presist og holde ruten så langt det er praktisk mulig. Vi arbeider kontinuerlig for å fjerne årsaker til forsinkelser i kollektivtrafikken.
 3. Vi kjører ikke for tidlig. Transportmiddelet skal ikke gå før avgangstid fra noe stoppested på ruten.
 4. Det skal være plass til deg. Kapasiteten om bord skal være stor nok til at alle passasjerene langs ruten, i påregnelig antall, skal komme med.
 5. Riktig skilting av linjenummer og destinasjon. Både stoppesteder og transportmidler skal være skiltet med riktig linjenummer og destinasjon.
 6. Informasjon om stoppesteder og viktige overganger. Neste stoppested skal annonseres i transportmiddelet over høyttaler, eventuelt også på lystavle.
 7. Informasjon om rutetider og betaling. Rutetidene for hver linje skal være oppslått på alle stoppesteder, og informasjon om betaling skal være oppslått i transportmidler og på stoppesteder med billettsalg.
 8. Du får umiddelbar informasjon ved stans og forsinkelse. Ved stans skal føreren straks informere om årsaken. På stoppesteder vil vi så langt som mulig gi informasjon om uregelmessigheter.
 9. Stoppestedene og transportmidlene skal være rene og ryddige. Ruter sørger for at stoppesteder og transportmidler blir rengjort regelmessig. Er transportmidlene tilgriset skal de tas ut av bruk.
 10. Vi retter eller fjerner feil, mangler, hærverk og tilsøpling. Når du gir beskjed til Ruters kundesenter, skal alvorlige mangler være rettet i løpet av påfølgende hverdag. Mindre mangler skal rettes etter hvert.

Opplever du at vi ikke leverer det vi lover? Vi vil gjerne høre fra deg! 

Siste avgang med båt fra øyene

På fine sommerdager er det mange som reiser med båt til Hovedøya, Lindøya, Nakholmen, Bleikøya, Gressholmen og Langøyene. Dersom båten blir full og du ikke kommer med på siste avgang, vil båten fortsette å kjøre til alle har kommet med. Husk at du må være på bryggen til båtens avgangstid.

Andre selskapers reisegarantier 

Reiser du med andre selskaper gjelder ikke Ruters reisegaranti.