Refusjon og reisegaranti

Blir du mer enn 20 minutter forsinket fordi vi ikke er i rute, refunderer vi dokumenterte utlegg med inntil 750 kroner dersom vilkårene nedenfor er oppfylt.

Refusjon

Det er viktig for oss at du kommer deg dit du skal, når du skal. Derfor kan du ta drosje, bil (kilometergodtgjørelse) eller alternativ transport dersom vilkårene nedenfor er oppfylt.

Slik søker du

 • Følg lenken under og fyll ut skjemaet. Kravet må sendes innen tre måneder etter du tok drosje, bil eller alternativ transport.
 • Husk at refusjonen for drosjer kun gjelder for drosjer med løyvenummer.
 • Blir refusjonen godkjent, får du normalt pengene på konto innen 14 dager.
Søk refusjon digitalt

Du kan også sende søknaden i posten dersom du ønsker det:

Last ned drosjerefusjonsskjema som kan sendes i posten

Nærmere vilkår for refusjon

Du har rett til inntil 750 kroner i refusjon hvis du blir mer enn 20 minutter forsinket på grunn av forsinkelser, innstillinger eller andre uregelmessigheter og feil i tilbudet vårt, og du har:

 • Beregnet nok overgangstid (minst 5 minutter)
 • Beregnet nok gangtid
 • Brukt riktig rutetabell

Garantien gjelder dersom avviket ikke er omfattet av unntak som beskrives nedenfor. Reisegarantien gjelder også dersom du ikke har kunne kommet om bord på transportmiddelet med rullestol eller annet hjelpemiddel, og du ikke har blitt tilbudt drosje på Ruters regning på stedet.

Hvis du vet at du kan komme fram med et annet rutetilbud, må du bruke dette – eventuelt i tillegg til drosje, bil eller annet fremkomstmiddel.

Bestillingstransport

Tjenestene under bestillingstransport har som hovedregel ikke faste holdeplasser eller rutetider. Disse tjenestene er derfor ikke underlagt de samme refusjonsreglene eller den samme reisegarantien som ordinær rutegående kollektivtrafikk.

Når du bestiller transport hos oss, henter vi deg mellom fem minutter før og ti minutter etter oppgitt tidspunkt. Transporten regnes kun som forsinket dersom den er mer enn 30 minutter forsinket fra det oppgitte tidspunktet, og refusjonsreglene trer da i kraft. Det samme gjelder dersom transporten kjører fra deg på avtalt sted fem minutter før det oppgitte tidspunktet.

Tilrettelagt transport (TT)

Dersom din TT-reise er forsinket og du må benytte deg av alternativ transport, kan du få refundert dine utgifter i forbindelse med dette. Refusjonsregler og reisegaranti for TT-reiser er de samme som for bestillingstransport (beskrevet ovenfor).

For å få refusjon for en TT-reise, vennligst kontakt oss via kontaktskjema for TT-tjenesten. Husk å legge ved kvittering for utgifter i forbindelse med alternativ transport, og oppgi kontonummeret som refusjonen ønskes utbetalt til.

For faste TT-reiser refunderes hele beløpet. For fritidsreiser refunderes hele beløpet minus egenandel, og en reise trekkes fra din gjenværende kvote.

Når får jeg ikke refusjon

Du får ikke refusjon hvis du visste om eller burde ha visst om problemet på forhånd, eller dersom det skyldes forhold som vi ikke rår over. Dette kan blant annet omfatte følgende forhold:

 • Ekstreme værforhold som kraftig vind, kraftig regn og kraftige snøfall
 • Jordskjelv og ras.
 • Streik.
 • Kjente arrangementer eller andre forhold som påvirker trafikkavviklingen.
 • Flytting av holdeplasser som er forhåndsannonsert.
 • Følgeskader av forsinkelsen. Det vil si at Ruter for eksempel ikke dekker utgifter til tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.
 • Forhåndsannonsert redusert kapasitet eller innstillinger av avganger.

  Vi legger ut informasjon på ruter.no om uforutsette forhold, og hvordan de påvirker vårt tilbud, så fort vi har tilstrekkelig informasjon.

Hva kan refunderes?

Reise med drosje eller annen kollektivtransport

Utgifter til drosje eller annen kollektivtransport innen vårt område refunderes dersom du har kvittering som angir pris, dato og tid, organisasjonsnummer og løyvenummer (for drosjer).

Reise med privatbil

Reiser du med bil, får du refundert kilometergodtgjørelse etter Statens satser dersom du kan dokumentere antall kilometer kjørt (dette kan dokumenteres ved for eksempel bilde av kilometerstand før/etter reisen eller bompasseringer i tidsperioden). Refusjon gjelder kun kilometergodtgjørelse. Refusjonen dekker ikke bompenger, parkering eller utgifter til leiebil. Dersom flere reiser sammen, er det kun sjåføren som kan sende inn krav om refusjon.

Reise med bysykkel, elsykkel eller elsparkesykkel

Vi refunderer også utgifter til bysykkel, elsykkel eller elsparkesykkel dersom du har en kvittering som viser beløp, dato og tidsrom for leie samt tjenestetilbyders organisasjonsnummer.

Hvis det også kreves refusjon for flere passasjerer, må det dokumenteres at passasjeren(e) hadde gyldig billett for reisen.

Reisegaranti

Reisegarantien inneholder ni punkter om punktlighet, informasjon samt trivsel på transportmiddel og stoppesteder. Reisegarantien vår gjelder transport med alle våre linjer i Oslo og Akershus.

 1. Alle avganger blir kjørt. Vi skal under ordinære forhold kjøre oppsatte avganger og overholde oppsatte tider, så langt det er praktisk mulig.
 2. Vi kjører ikke for tidlig. Transportmiddelet skal ikke gå før avgangstid / oppgitt tidspunkt fra stoppested / sted på ruten.
 3. Det skal være plass til deg. Kapasiteten om bord skal være stor nok til at alle passasjerene langs ruten, i påregnelig antall, skal komme med. Unntak fra dette vil bli kunngjort på ruter.no.
 4. Hjelpemidler for ombordstigning skal fungere. Dersom du trenger det, skal du under normale omstendigheter få assistanse i forbindelse med på-/avstigning.
 5. Riktig skilting av linjenummer og destinasjon. Både stoppesteder og transportmidler som bruker skilting, skal være skiltet med riktig linjenummer og destinasjon.
 6. Informasjon om stoppesteder og viktige overganger. Neste stoppested skal annonseres i transportmiddelet over høyttaler og på skjerm. Dette gjelder ikke bestillingstransport, her gis informasjonen av sjåføren.
 7. Informasjon om rutetider og betaling. Rutetidene for hver linje skal være oppslått på alle stoppesteder, og informasjon om betaling skal være oppslått i transportmidler og på stoppesteder med billettsalg.
 8. Du får umiddelbar informasjon ved stans og forsinkelse. Ved stans eller annen forsinkelse skal føreren straks informere om årsaken, og du skal så langt det er praktisk mulig få informasjon om avvik på skjermen om bord og på stoppestedet.
 9. Stoppestedene og transportmidlene skal være rene og ryddige og uten feil. Ruter sørger for at stoppesteder og transportmidler blir rengjort regelmessig. Er transportmidlene møkkete eller har feil og mangler, skal de tas ut av bruk.

Opplever du at vi ikke leverer det vi lover? Vi vil gjerne høre fra deg! 

Siste avgang med båt fra øyene

På fine sommerdager er det mange som reiser med båt til Hovedøya, Lindøya, Nakholmen, Bleikøya, Gressholmen og Langøyene. Dersom båten blir full og du ikke kommer med på siste avgang, vil båten fortsette å kjøre til alle har kommet med. Husk at du må være på bryggen til båtens avgangstid.

Andre selskapers reisegarantier 

Reiser du med andre selskaper gjelder ikke Ruters reisegaranti.