Gyldig fra: 00.00 01.12.2023 - Inntil videre

Holdeplass Kjelsås stasjon er midlertidig flyttet

Linje 25 får midlertidige holdeplasser i Kjelsåsveien (begge retninger), ca. 200 meter sør for innkjøring til terminalen.

Mellomavgangene mellom Majorstuen og Kjelsås får endeholdeplass Frysja.
Gjelder linjene: 25
Gjelder stoppestedene: Kjelsås stasjon , Frysja
Sist oppdatert: 29.12.2023 18:58
Vis alle avvik i kollektivtrafikken