Gyldig fra: 00.00 16.10.2023 - 02.00 01.01.2024

Holdeplass Stordamveien blir ikke betjent

Grunnet veiarbeid er det ikke mulig å betjene holdeplassen Stordamveien.

Reisende med linje 61B, 76 og 79: Nærmeste holdeplass er Trasoppveien. Reisende med linje 69: Nærmeste holdeplass er Tveita.
Gjelder linjene: 61B, 69, 76, 79
Gjelder stoppestedene: Stordamveien
Sist oppdatert: 07.11.2023 11:01
Vis alle avvik i kollektivtrafikken