Gyldig fra: 04.00 19.10.2023 - 02.00 01.06.2024

Holdeplass Brunas vei er flyttet

Holdeplassen Brunas vei mot Bjørndal er flyttet ca. 70m bakover i Lofsrudveien.

Gjelder linjene: 71
Gjelder stoppestedene: Brunas vei
Sist oppdatert: 15.05.2024 10:34
Vis alle avvik i kollektivtrafikken