Gyldig fra: 04.00 16.10.2023 - 23.59 31.12.2023

Buss 3771: Omkjøring

Buss 3771 mot Jessheim betjener ikke holdeplassene: Hovinmoen og Helseheimen. Bussen kjører via Hovinmovegen i begge retninger, og betjener i stedet holdeplassene Lokevegen, Gardermoen Næringspark og Hovimoen (på motsatt side av E6 i Hovinmovegen).

Dette skyldes veiarbeid.
Gjelder linjene: 3771
Gjelder stoppestedene: Helseheimen , Hovimoen
Sist oppdatert: 21.11.2023 16:40
Vis alle avvik i kollektivtrafikken