Gyldig fra: 04.00 16.10.2023 - 23.59 16.10.2024

Linje 120 har omkjøring

Alle stoppesteder blir betjent. Bussen kjører inn i Løkenåsveien fra Gamleveien og benytter midlertidig snuplass ved Skåreråsen. Den kjører deretter samme strekning tilbake til Gamleveien. Det kan forventes noe ekstra reisetid.

Dette skyldes at deler av Løkenåsveien er stengt for trafikk i forbindelse med oppgradering av vann- og avløpsanlegg.
Gjelder linjene: 120
Gjelder stoppestedene: Løkenåsfaret , Skåreråsen
Sist oppdatert: 10.10.2023 08:35
Vis alle avvik i kollektivtrafikken