Gyldig fra: 04.00 16.10.2023 - 23.59 16.10.2024

Linje 125E har omkjøring

Stoppestedene Løkenåsfaret og Skåreråsen blir ikke betjent.

Dette skyldes at deler at Løkenåsveien er stengt i forbindelse med etablering av fjernvarme.
Gjelder linjene: 125E
Gjelder stoppestedene: Løkenåsfaret , Skåreråsen
Sist oppdatert: 09.10.2023 11:26
Vis alle avvik i kollektivtrafikken