Gyldig fra: 04.00 02.10.2023 - 23.59 31.12.2024

Linje 521 har omkjøring

Bussen kjører om Nordbyveien og betjener holdeplassene Nygårdsåsen og Nygård.

Gjelder linjene: 521
Sist oppdatert: 18.04.2024 10:04
Vis alle avvik i kollektivtrafikken