Gyldig fra: 04.00 02.10.2023 - 23.59 30.04.2024

Linje 521 har omkjøring

Bussen kjører om Nordbyveien og betjener holdeplassene Nygårdsåsen og Nygård. Reisende som normalt benytter linje 520 fra disse holdeplassene kan nå benytte linje 521.

Bussen snur på midlertidig snuplass i krysset Nygårdsveien, Nordbyveien
Gjelder linjene: 521
Sist oppdatert: 10.10.2023 08:38
Vis alle avvik i kollektivtrafikken