Gyldig fra: 04.00 25.09.2023 - 23.59 14.02.2024

Holdeplass Blakkens vei mot Bjørndal flyttet

Holdeplassen Blakkens vei mot Bjørndal er flyttet cirka 80m retning Bjørndal i forbindelse med anleggsarbeid ved holdeplassen.

Gjelder linjene: 70N, 71, 71B
Gjelder stoppestedene: Blakkens vei
Sist oppdatert: 02.10.2023 09:19
Vis alle avvik i kollektivtrafikken