Gyldig fra: 07.00 18.09.2023 - 23.00 03.11.2023

Holdeplass flyttet

Brynsengveien i retning mot Lysaker/Fornebu er flyttet til Tvetenveien ved krysset Brynshøgda/Tvetenveien.

Avviket skyldes gravearbeid.
Gjelder linjene: 23, 24
Gjelder stoppestedene: Brynsengveien
Sist oppdatert: 18.09.2023 11:03
Vis alle avvik i kollektivtrafikken