Gyldig fra: 15.00 12.09.2022 - 06.00 31.10.2023

Holdeplass Klosterheim

Holdeplassen er flyttet ca. 150 meter bakover i retning Tveita.

Dette skyldes veiarbeider i området.
Gjelder linjene: 2N, 76
Gjelder stoppestedene: Klosterheim
Sist oppdatert: 18.09.2023 11:16
Vis alle avvik i kollektivtrafikken