Gyldig fra: 15.00 12.09.2022 - 02.00 30.04.2024

Holdeplass Klosterheim er flyttet

Holdeplassen er flyttet ca. 150 meter bakover i retning Tveita. Merk at perioden er usikker og kan bli endret.

Dette skyldes veiarbeider i området.
Gjelder linjene: 2N, 76
Gjelder stoppestedene: Klosterheim
Sist oppdatert: 18.04.2024 13:21
Vis alle avvik i kollektivtrafikken