Gyldig fra: 04.00 01.09.2023 - 02.00 02.10.2023

Holdeplass Stensberggata flyttet

Holdeplass Stensberggata fra sentrum er flyttet cirka 30m frem i forbindelse med veiarbeid.

Gjelder linjene: 33, 37
Gjelder stoppestedene: Stensberggata
Sist oppdatert: 22.09.2023 08:35
Vis alle avvik i kollektivtrafikken