Gyldig fra: 04.00 18.09.2023 - 02.00 02.10.2023

Buss for trikk for linje 17 og 18

Det kjøres buss for trikk på strekningen John Collets plass - Rikshospitalet. Holdeplass Universitetet Blindern blir ikke betjent. Reisende henvises til John Collets plass eller Forskningsparken T

Dette skyldes vedlikeholdsarbeider på infrastrukturen for trikk
Gjelder linjene: 17, 18, 17B
Gjelder stoppestedene: John Colletts plass , Universitetet Blindern , Forskningsparken T , Gaustadalléen , Rikshospitalet
Sist oppdatert: 21.09.2023 10:25
Vis alle avvik i kollektivtrafikken