Gyldig fra: 04.00 03.10.2023 - 02.00 19.12.2023

Linje 13/19: buss for trikk

Det kjøres buss for trikk på strekningen Ekebergparken - Oslo hospital. Gjelder begge retninger. Vi gjør oppmerksom på at bussene kjører fortløpende på strekningen og det kan derfor ikke påregnes at disse korresponderer direkte med trikken.

Dette skyldes oppgradering av trikkens infrastruktur.
Gjelder linjene: 13, 19
Gjelder stoppestedene: Oslo Hospital , Ekebergparken , Bjørvika , Middelalderparken , Ljabru , Sæter , Bråten , Kastellet , Sørli , Holtet , Sportsplassen , Jomfrubråten , Jernbanetorget
Sist oppdatert: 04.12.2023 15:24
Vis alle avvik i kollektivtrafikken