Gyldig fra: 04.00 18.09.2023 - 02.00 03.10.2023

Linje 13/19: buss for trikk

Det kjøres buss for trikk på strekningen Ekebergparken - Oslo hospital. Gjelder begge retninger. Trikken stopper på midlertidig holdeplass 200 meter fra Oslo hospital i retning sentrum(Oslo gate)

Dette skyldes oppgradering av trikkens infrastruktur.
Gjelder linjene: 13, 19
Gjelder stoppestedene: Ekebergparken , Oslo Hospital
Sist oppdatert: 01.09.2023 12:16
Vis alle avvik i kollektivtrafikken