Gyldig fra: 10.16 17.07.2023 - 23.59 30.09.2024

Holdeplassene Tinghuset, Stortorvet, Lakkegata skole og Ekebergparken egner seg ikke for rullestolbrukere.

Benytt andre holdeplasser for av- og påstigning.

Gjelder i begge retninger.
Gjelder linjene: 17, 18, 19
Gjelder stoppestedene: Tinghuset , Stortorvet , Lakkegata skole , Ekebergparken
Sist oppdatert: 29.09.2023 14:34
Vis alle avvik i kollektivtrafikken