Gyldig fra: 19.00 07.08.2023 - 05.30 29.09.2023

Holdeplassen er flyttet

På grunn av gravearbeider er holdeplassen Ulven Torg retning Økern flyttet ca. 50 meter i retning Økern

Gjelder linjene: 23, 24
Gjelder stoppestedene: Ulven torg
Sist oppdatert: 12.09.2023 13:32
Vis alle avvik i kollektivtrafikken