Gyldig fra: 04.00 18.05.2023 - 02.00 04.09.2023

Linje 79 betjener ikke Skullerud T

Midlertidig holdeplass i Skullerudveien.

Dette skyldes arbeid med T-banens linjenett.
Gjelder linjene: 79
Gjelder stoppestedene: Skullerud T
Sist oppdatert: 08.05.2023 13:55
Vis alle avvik i kollektivtrafikken