Gyldig fra: 02.00 12.05.2023 - 02.00 04.09.2023

Kjører fra plattform C på Helsfyr

Linje 76, 110E og 115E starter på plattform C på Helsfyr.

Dette skyldes buss for t-bane, som kjøres fra 18. mai til og med 3. september.
Gjelder linjene: 110E, 115E, 76
Gjelder stoppestedene: Helsfyr T
Sist oppdatert: 11.05.2023 15:48
Vis alle avvik i kollektivtrafikken