Gyldig fra: 04.00 15.05.2023 - 02.00 04.09.2023

18.05.23 - 04.09.23: Forlenget kjøremønster for linje 24

Linje 24 forlenges til Bøler T i perioden 18.05.23 - 04.09.23. Bussen betjener følgende holdeplasser: Skøyenåsen, Oppsal senter, Ulsrudveien, Olav Nygards veg og Bøler T.

Gjelder linjene: 24
Sist oppdatert: 15.05.2023 09:35
Vis alle avvik i kollektivtrafikken