Gyldig fra: 04.00 23.04.2023 - 02.00 04.09.2023

Endret plattform på Helsfyr T

Linje 21 og 66 betjener midlertidige stoppesteder i Østensjøveien, på broen over E6.

Dette skyldes buss for t-bane, som kjøres fra 18. mai til og med 3. september.
Gjelder linjene: 21, 66
Gjelder stoppestedene: Helsfyr T
Sist oppdatert: 11.05.2023 15:57
Vis alle avvik i kollektivtrafikken