Gyldig fra: 16.48 16.03.2023 - 23.59 31.03.2023

Holdeplass Bøhler legges ned

I forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei legges holdeplass Bøhler ned permanent i begge retninger

Barbøl blir nærmeste holdeplass
Gjelder linjene: 550
Gjelder stoppestedene: Bøhler , Kronafeltet , Barbøl
Sist oppdatert: 16.03.2023 17:00
Vis alle avvik i kollektivtrafikken