Gyldig fra: 17.39 11.02.2019 - Inntil videre

Bussene stopper ikke på Ladegården

Bispegata er sperret for trafikk i begge retninger og bussene får en omkjøring som øker reisetiden noe inntil videre. Dette skyldes en hendelse i forbindelse med anleggsarbeid.

Nærmeste alternative stoppesteder er Dyvekes bru/St. Halvards gate og Bjørvika for buss 32.

Nærmeste alternative stoppesteder er Dyvekes bru/Lodalen og Bjørvika for bussene 70 og 71A.

 

Gjelder linjene: 32, 70, 71A
Sist oppdatert: 18.02.2019 06:43
Vis alle avvik i kollektivtrafikken