Gyldig fra: 04.00 24.10.2022 - 23.59 31.12.2022

Plattform C på Økern T er ikke i bruk fra og med 24.10.2022.

60, 67, 345 og 5N stopper sammen med 23 og 24 på plattform B

Gjelder stoppestedene: Økern
Sist oppdatert: 17.11.2022 13:09
Vis alle avvik i kollektivtrafikken