Gyldig fra: 18.00 17.08.2022 - Inntil videre

Bussen kjører omkjøring

Buss 3773 avg. fra Eltonåsen kl. 07:13 har omkjøring mellom Sundbykrysset og Sundbyveien. Følgende holdeplasser blir ikke betjent: Bergermoen, Sagmoen og Mattisholtet.

Holdeplassene Sagmoen og Mattisholtet blir isteden betjent av buss 3771 som har avgang fra Eidsvoll verk stasjon kl. 07:41. Bergermoen forblir ubetjent.
Gjelder linjene: 3773
Gjelder stoppestedene: Bergermoen , Sagmoen , Mattisholtet
Sist oppdatert: 17.08.2022 23:57
Vis alle avvik i kollektivtrafikken